the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 11.05.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.05.2020 | อ่าน 1256

ETDA จับมือ THNIC หาแนวทางใช้อีเมลภาษาไทย เพื่อให้ผู้ไม่รู้ภาษาอังกฤษเข้าสู่สังคมดิจิทัล


ETDA จับมือ THNIC หาแนวทางใช้อีเมลภาษาไทย เพื่อให้ผู้ไม่รู้ภาษาอังกฤษเข้าสู่สังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 58 ETDA (เอ็ตด้า) ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNIC (ทีเอชนิค) จัดเวิร์กช็อป “Thailand Email Address Internationalization (EAI) Deployment Workshop” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อีเมลภาษาไทยส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.โคทม อารียา ประธานกรรมการมูลนิธิทีเอชนิค กล่าวว่า จากการที่มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษทำให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตยากลำบาก เช่นเดียวกับประเทศไทยก็มีคนที่ไม่เข้าถึงภาษาอังกฤษอยู่จำนวนมาก จึงต้องการแก้ปัญหาการแบ่งแยกด้านเทคโนโลยีซึ่งสาเหตุมาจากภาษา สอดคล้องกับแนวทางของประชาคมอินเทอร์เน็ตโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นที่มีการใช้แล้วในบางประเทศ ทำให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนท้องถิ่นได้โดยตรง แก้ปัญหาในการสื่อสารโดยการทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการจดจำชื่อเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมาย ช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้า  ฯลฯ

การเวิร์กช็อปวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งสำหรับการพัฒนาเพื่อรองรับอีเมลซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่า Email Address Internationalization หรือ EAI ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้งานและจดจำอีเมลง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ไม่ใช้หรือไม่ถนัดภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานอีเมลซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นร่วมกัน

“ในเรื่องนี้ต้องมองทั้ง structure ไม่ใช่ application ของอีเมลเท่านั้น ว่าเราจะทำอะไรทั้งระบบที่เกี่ยวกับอีเมล ทิศทางจะเป็นอย่างไร เราสามารถใช้อีเมลภาษาไทยในการทำยืนยันตัวตนได้ไหม” นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ ETDA กล่าวเสริม

Dr. John Klensin ผู้ร่วมสร้างอีเมล กล่าวว่า ในด้านเทคนิค มีผู้ที่ใช้งานจริงแล้วจากจีน และ .asia และมีผู้ประกอบการไทย ทั้งผู้พัฒนา Open Source ผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมอีคอมเมิร์ซ มาหารือร่วมกันถึงแนวทางการ ใช้อีเมลภาษาไทยในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษสามารถเข้าสู่สังคมดิจิทัลได้

ส่วนประเด็นที่น่าสนใจที่ได้จากการเวิร์กช็อปครั้งนี้ เช่น

  • ในประเทศจีน เมื่อเปิดให้มีการใช้อีเมลภาษาจีนก็ได้รับความนิยมอย่างมากแม้จะไม่ได้ทำการตลาด มากนัก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ ขั้นต่อไปของจีนคือจะพัฒนา e-Government ให้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐด้วยอีเมลภาษาจีนได้
  • ตัวอย่างต่าง ๆ ที่เมื่อใช้ภาษาไทยได้แล้วมีการใช้งานอย่างก้าวกระโดด เช่น Facebook เปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2547 แต่เพิ่งจะมีเมนูต่าง ๆ เป็นภาษาไทยไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ผู้ใช้ไทยโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด
  • การสอนใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป แต่เดิมไม่มีการทำเมนูเป็นภาษาไทย ทำให้สอนแล้วไม่ได้ใช้ แต่เมื่อเปลี่ยนให้มีแพ็กเกจภาษาไทยทำให้สอนและใช้จริงได้ภายในวันเดียว

ทาง ETDA ได้ร่วมแสดงความเห็นประเด็นการจัดการกับการแสดงผลภาษาไทย เช่น การพิมพ์ที่มีทั้งขึ้นและลง การแปลงชื่อจากภาษาอังกฤษและไทยที่ซับซ้อน เช่น ถนนพระรามที่ ๖ จะเป็น Rama 6 , Rama VI  หรือ Rama6th ฯลฯ และการซ้ำกันของภาษา เช่น ล.ลิง ในภาษาไทย และ ล.ลิงในภาษาลาว แสดงผลเหมือนกัน แต่ code แตกต่างกัน ดังนั้นจะเสี่ยงของการฟิชชิงมาก และยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานการแสดงผลเข้าไปใน IEFT  ทำให้โทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นแสดงภาพไม่เหมือนกัน เช่น บางรุ่นจะพิมพ์สระอำไม่ได้ ถ้าไม่ใส่สระก่อน บางรุ่นจะยอมให้ใส่แต่เพิ่มวงกลมเส้นประให้แทนพยัญชนะ

การเวิร์กช็อปในวันนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้มีส่วนร่วมภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้มาแบ่งปันและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน อันจะนำไปสู่แนวทางในการจัดการปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างแนวร่วมเพื่อการใช้อีเมลภาษาไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต