email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.02.2015 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 23.04.2017 | อ่าน 861

Smile Mark


    Smile Mark เป็น Trustmark ที่ ETDA กำลังศึกษาโดยสำนักวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน e-Commerce เพื่อออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคหรือผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ โดยมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของการซื้อขายออนไลน์ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ Security, Privacy และ Transparency