email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.04.2020 (4 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 1177

ศูนย์ฯ 1212 OCC ของ ETDA จับมือ อย. แจ้งเตือนก่อนตกเป็นเหยื่อ เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมืออันตราย


ต้องรู้ประเภทของแอลกอฮอล์ ก่อนตัดสินใจซื้อต้องสังเกต เมื่อสั่งซื้อมาแล้วพบปัญหา ต้องปรึกษาใคร 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ประชาชนต่างให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างเข้มข้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกบ้าน การล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อระหว่างวัน ซึ่งส่งผลให้หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า รวมถึงเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ กลายเป็นสินค้าขายดี ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าหัวใสบางรายนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์มาจำหน่ายทางออนไลน์ ทำให้มีผู้บริโภคต่างโทร.เข้ามาร้องเรียนและขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการซื้อแอลกอฮอล์เจลและสเปรย์ล้างมือช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ศูนย์ฯ 1212 OCC อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ไม่ให้ถูกหลอก ได้รับสินค้าที่มาตรฐานและปลอดภัย ศูนย์ฯ 1212 OCC ซึ่งได้มีความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. มาอย่างต่อเนื่อง ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันตนเองของผู้บริโภค ผ่านข้อสังเกตก่อนตกเป็นเหยื่อเจล-สเปรย์แอลกอฮอล์อันตราย จากพ่อค่าแม่ค้าหัวใส โดยมีหลักควรปฏิบัติ ดังนี้

 1.ต้องรู้ประเภทของแอลกอฮอล์

  • แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องล้างออก ได้แก่ เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอธานอล, ไอโซโพรฟิลแอลกอฮอล์ หรือ ไอโซโพรพานอล, เอ็น-โพรฟิลแอลกอฮอล์ หรือ เอ็น-โพรพานอล
  • แอลกอฮอล์ชนิดที่ห้ามใช้กับร่างกายเด็ดขาด ได้แก่ เมทิลแอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล เพราะเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานประเภทอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ เป็นพิษต่อร่างกายสูงมาก

2.ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ต้องสังเกต  

  • สินค้ามีการแสดงฉลากภาษาไทย ระบุสถานที่ผลิต รวมถึงวิธีใช้และสูตรส่วนผสมของเครื่องสำอาง และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท หรือไม่
  • แม้จะเป็นของนำเข้าจากต่างประเทศ ก็ต้องมีฉลากภาษาไทย มีเลขจดแจ้งของ อย. และต้องนำเลขจดแจ้งของ อย. ตรวจสอบที่  www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

3. เมื่อสั่งซื้อมาแล้วและพบปัญหา

  • กลิ่นฉุนรุนแรง แสบจมูก
  • กลิ่นคล้ายทินเนอร์ คล้ายน้ำยาล้างเล็บ
  • เขย่าแล้วเป็นฟองเยอะเหมือนน้ำยาล้างจาน

ผู้บริโภคสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและร้องเรียนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center ของ ETDA ที่เปิดให้บริการทั้ง

  • ช่องทางโทรศัพท์สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม.
  • อีเมล 1212@mdes.go.th
  • เว็บไซต์ www.1212occ.com 

หรือที่ อย. สายด่วน 1556 ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ETDA และ อย. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน สู้และผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน