the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


A | B | C | D | E | F | G | G | H | I | J |  K  | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

K

เผยแพร่ 02.10.2012 (8 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.07.2020 | อ่าน 1098

Keystroke Patterns

คือ การตรวจสอบอัตราความเร็วการพิมพ์บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด เพื่อใช้ในการยืนตัวบุคคล โดยส่วนมากจะใช้คู่กันกับการยืนยันแบบ username/password