email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560
 • ลงทะเบียนเข้างานฟรี! Thailand Cybersecurity Week 2017
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • หลักสูตร Digital Law and Security
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมระงับการทำงานของมัลแวร์ WannaCry พัฒนาโดย มหาวิทยาลัยสุรนารี
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ดาวน์โหลดเอกสารงาน The New Change To e-Tax Invoice
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
 • ธุรกรรมปลอดภัย
 • Soft Infrastructure
 • Indicator
 • Enabling digital economy
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA สร้างปรากฏการณ์สัมมนาด้าน Security ย้ำรัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมรับมือภัยไซเบอร์

6 วันที่ผ่านมา (20.06.2017)

ETDA สร้างปรากฏการณ์สัมมนาด้าน Security ย้ำรัฐ-เอกชน-ประชาชน ร่วมรับมือภัยไซเบอร์

จับมือหน่วยงานชั้นนำ รุกเสริมความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดงาน Thailand Cybersecurity Week 2017 หวังคนไทยเรียนรู้-รับมือภัยคุกคามยุคดิจิทัล ย้ำการปลอม ขโมยข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล คุกคามธุรกิจออนไลน์ไทย...[อ่านต่อ]


ETDA จับมือ TISA เผยความสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (14.06.2017)

ETDA จับมือ TISA เผยความสำเร็จโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity

พร้อมวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เตรียมรับมือภัยคุกคามยุค Thailand 4.0...[อ่านต่อ]


ETDA เดินหน้าดัน SMEs Go Online ในงาน e–Biz Expo Asia 2017

2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (12.06.2017)

ETDA เดินหน้าดัน SMEs Go Online ในงาน e–Biz Expo Asia 2017

เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ พบกันในงานแสดงธุรกิจบริการด้านอีคอมเมิร์ซครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน