email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 15.02.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 2957

เจาะลึก Inside วัฒนธรรมองค์กร ของ 2 ยักษ์ใหญ่แห่ง e-Commerce


“วัฒนธรรมองค์กร” คือสิ่งสำคัญที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ แม้แต่ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่แห่ง e-Commerce อย่าง Amazon และ Alibaba ก็สามารถประสบความสำเร็จจนขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำของโลกภายในเวลาเพียงไม่กี่สิบปี ส่วนหนึ่งก็มาจากวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง 

บอกเล่า แบ่งปัน ประสบการณ์ จาก คนไทย ในองค์กรระดับโลก

งาน Thailand e-Commerce Week 2019 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้เชิญ เอกราช กลิ่นบุบผา Territory Manager of Amazon Web Service (AWS) ประเทศไทย และ ปิยวัฒน์ พิทักษ์ภวัตกุล Regional Technical Manager of Lazada-Alibaba ประเทศจีน ร่วมแชร์ประสบการณ์ทำงานและวัฒนธรรมขององค์กรระดับโลก

Amazon ถือว่า ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดขององค์กร คือ คน ที่มีวิธีคิดแบบเดียวกัน

เอกราช กลิ่นบุบผา เล่าว่า พนักงานใน Amazon ทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบ “วัฒนธรรมของ Amazon 14 ข้อ” หรือ 14 Leadership Principles ตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน ตลอดจนเวลาปฏิบัติงานก็ต้องนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีวิสัยทัศน์การทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

เป้าหมายหลัก คือ การเป็นองค์กรที่เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งที่สุดในโลก "We want to be earth’s most customer centric company" การทำงานต่าง ๆ จะคำนึงถึง “ลูกค้า” เป็นอันดับแรก ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร

“ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์ 

นวัตกรรมใหม่ ๆ มักมาจากลูกค้า และเป็นอะไรที่ต้องคิดนอกกรอบ”

- เอกราช กลิ่นบุบผา -

นอกจากนี้ขั้นตอนการทำงานของ Amazon ก็มีวิธีการที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดย การทำงานจะเริ่มจากลูกค้า จากนั้นจึงเริ่มทำงานในขั้นตอนย้อนหลังกลับมา (Start with the customer and work backward) เช่น เมื่อต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทีมงานจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าอันดับแรก หรือถ้าระหว่างการดำเนินการมีข้อโต้แย้งทางความคิด ก็จะต้องเลือกผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เพราะ “อยากทำอะไร ไม่สำคัญเท่าลูกค้าอยากได้อะไร” เอกราช กล่าว

ในส่วนของการทำงานเป็นทีม เอกราช ก็ได้ให้แง่คิดว่า “ทีมงานที่ดี ไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะกินพิซซ่าอิ่มใน 2 ถาด” เพราะ หากทีมนั้น ๆ มีขนาดที่ใหญ่เกินกว่านี้ มีความเป็นไปได้ว่าทีมมีขนาดที่ใหญ่เกิน การมีจำนวนคนเยอะจะตามมาด้วยความคิดที่หลากหลายไป ทำให้กระบวนการทำงานใช้เวลาค่อนข้างนาน วิธีการแก้ไขคือ การแบ่งทีมให้มีขนาดที่เล็กลงและแยกกันทำงาน จากนั้นนำผลงานที่ได้มาประเมินผลว่าของแต่ละทีมนั้นมีข้อดีข้อเสียงอย่างไร ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของ Amazon ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเอง

Alibaba คิดสิ่งใหม่ ทำงานใหญ่ เพื่อคนทั้งชาติ

Alibaba ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า To make it easy to do business anywhere หรือช่วยให้ทำธุรกิจได้ง่าย ๆ ในทุกที่ ภายในพื้นที่สำนักงานของ Alibaba ที่หางโจว เรียกว่า CC Campus ประกอบด้วย 9 อาคาร มีการตั้งรูปปั้นต่าง ๆ ไว้รอบพื้นที่สำนักงานเพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์และปรัชญาของ Jack Ma ผู้ก่อตั้ง โดยพนักงานจะเรียกตัวเองว่า “เพื่อนร่วมชั้นเรียน (同学: tóngxué : Classmate)” และเรียก Ma ว่า “คุณครูหม่า (老师 : lăoshī : Teacher)" ซึ่งในการทำงาน  Ma ไม่ได้กำหนดว่า พนักงานต้องอยู่ทำงานจนดึกดื่น แต่ให้ความสำคัญกับการทำงานให้สำเร็จ โดย Alibaba ลำดับความสำคัญของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเอาไว้คือ ลูกค้า (Customer) พนักงาน (Employee) และผู้ถือหุ้น (Shareholder) ตามลำดับ 

ปิยวัฒน์ พิทักษ์ภวัตกุล ในฐานะคนไทยที่ได้ทำงานที่นี่ แชร์ประสบการณ์การทำงานว่า ที่ Alibaba ยิ่งใหญ่และก้าวหน้าได้อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ เกิดจากการวางระบบและรากฐานที่ดีของ Jack Ma ประกอบกับค่านิยมในการทำงานหนัก ทำให้พนักงานสามารถต่อยอดจากรากฐานที่ดีออกไปได้

“คนใน Alibaba ชอบทำงานอะไรที่ยิ่งใหญ่ เหมือนประเทศจีน

เขาอยากทำงานอะไรที่สามารถช่วยคนจำนวนมากในประเทศได้”

- ปิยวัฒน์ พิทักษ์ภวัตกุล –

พนักงานที่ Alibaba จะมีวัฒนธรรมการทำงานที่ทุ่มเทและจริงจังกับงานมาก เพราะที่นี่ การเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ไม่ขึ้นอยู่กับอายุ แต่วัดกันที่ความสามารถด้านการทำงาน จึงไม่แปลกใจเลยว่า พนักงานของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง อายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีใจมุ่งมั่น ซึ่งการจะเข้าเป็นพนักงานของที่นี่ได้นั้น ก็จะมีการทดสอบต่าง ๆ ในรอบการสัมภาษณ์ ทั้งทดสอบความสามารถและทัศนคติ

วิธีการทำงานที่ ปิยวัฒน์ มองว่าที่ Alibaba แตกต่างจากที่อื่นก็คือ “คนจีน จะเน้นเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมาใช้เอง ในขณะที่ตะวันตกมักจะซื้อโปรแกรมสำเร็จมาใช้” ซึ่งการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเองนอกจากจะได้เป็นเจ้าของนวัตกรรมแล้ว ยังสามารถต่อยอดสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาเพิ่มเติมได้อีก ต่างจากการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่มักมีเรื่องของลิขสิทธิ์ในการดัดแปลงเข้ามาเกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอ ในแคมปัสของ Alibaba ยกตัวอย่างเช่น การทดลองชำระค่าสินค้าด้วยใบหน้า (Facial recognition) ในร้านของฝากของแคมปัส โดยมีหลักการคือ หากผู้ใช้งานมีบัญชีของ Alipay และลงทะเบียนใบหน้าเรียบร้อย เมื่อเข้าไปซื้อของภายในร้านสามารถเดินออกจากร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องต่อแถวชำระเงิน เพราะบริเวณทางออกจะมี AI ตรวจจับใบหน้าผู้ซื้อและทำการตัดเงินผ่านบัญชีของเราในทันที เป็นต้น

สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีบุคลากรที่ทุ่มเท สนุกกับงาน รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำให้มีคำพูดที่คนกล่าวขานกันว่า “ตึกของ Alibaba มักสว่างอยู่เสมอ” เพราะมักมีพนักงานคอยปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลางาน ซึ่ง ปิยวัฒน์ ก็ได้เล่าถึงกิจวัตรของคนสาย IT ใน Alibaba ให้ฟังว่า พนักงานมักทำงานเต็มที่มาก ๆ ในตอนเช้า และทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นจะเป็นเวลาพักผ่อนสายตา

ที่ Alibaba จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับทั้งห้องนอน ฟิตเนส ร้านอาหาร และอื่น ๆ จากนั้นพนักงานก็จะปฏิบัติหน้าที่กันจนดึกดื่นถึง 6 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่มีค่าล่วงเวลา แต่ทำด้วยใจและสนุกกับงานที่ทำ และถึงแม้จะเจองานที่ยากหรือปัญหาต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะแก้ไข จึงทำให้ Alibaba กลายเป็นองค์กรที่เราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เสมอ นั่นเอง


รับชมบรรยากาศเวทีแบ่งปันความรู้ฉบับเต็มได้ที่

“ไขข้อข้องใจ อยากให้ธุรกิจเติบโต บริษัทยักษ์ใหญ่ Amazon.com ต้องทำอะไรบ้าง” (นาทีที่ 25.00 เป็นต้นไป)

โดย เอกราช กลิ่นบุบผา Territory Manager for Amazon Web Services in Thailand

“Alibaba Cultural/ IT working place & E-DNA of People”

โดย ปิยวัฒน์ พิทักษ์ภวัตกุล Regional Technical Manager of Lazada-Alibaba