the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 20.03.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1370

สพธอ. จัดสัมมนา update แวดวง Cyber Security โลก ยกระดับมาตรฐานนักรบไซเบอร์ไทย


 
        วันนี้ (18 มีนาคม 2557) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ทด้า) จัดสัมมนา ThaiCERT/ETDA Security Seminar “The War against Advanced Cyber Threats” เพื่อสร้างความพร้อมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านซิเคียวริตี้ของประเทศไทยให้มีความพร้อมรับมือและต่อสู้กับภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า ETDA ได้ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการรับรองบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศของประเทศไทย (Thailand Information System Security Professionals Certification Programme) ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และมีผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานนี้ 20 คนในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะเดินหน้าพัฒนาบุคลากรที่ผ่านการอบรมและบุคลากรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการอบรม การจัดสัมมนา และการจัดสอบเพิ่มเติม
 
        “วันนี้ ETDA ขอแชร์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยกับผู้เข้าสัมมนา ซึ่งจะได้พูดถึงกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนจัดฝึกอบรมร่วมกับ SANS Institute โดย ดร.ชัยชนะ  มิตรพันธ์ รอง ผอ. ETDA และ ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ ผอ.สำนักความมั่นคงปลอดภัย ETDA จะพูดถึงประสบการณ์จากการเข้าร่วมงานด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ระดับโลก “RSA Conference 2014” รวมทั้งเรายังได้เชิญวิทยากรจาก SANS ระดับ Senior Instructor มาร่วมบรรยายในหัวข้อ ‘พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมรับมือสงครามทางไซเบอร์’ และ ‘เทคนิคการเจาะระบบขั้นสูง’ ในครั้งนี้ด้วย” นางสุรางคณา กล่าว
 
        ดร.สรณันท์ กล่าวถึงการเข้าร่วมงาน RSA Conference 2014 ที่ซานฟรานซิสโก ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า “ปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 25,000 คน ผู้สนับสนุนและ Exhibitor กว่า 400 ราย วิทยากรกว่า 550 คน โดยเราได้เข้าฟังการบรรยายจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่สำคัญทั่วโลก เช่น RSA, Microsoft, Juniper Network, Inc., FBI, McAfee, Symantec ซึ่งทำให้เห็นแนวคิดเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ของผู้นำ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งยังได้เข้าฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ระดับโลก”
 
 
        “ETDA และ ThaiCERT จะให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างการสัมมนาครั้งนี้ในทุกไตรมาส เพื่อสร้างความพร้อมและยกระดับศักยภาพของบุคลากรด้านซิเคียวริตี้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง” ดร.ชัยชนะ กล่าวปิดท้าย