email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.02.2020 (7 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 1855

ETDA เชิญภาคธุรกิจชั้นนำที่ใช้บล็อกเชนมาแชร์ประสบการณ์


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จัดอบรม “ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain” เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแชร์ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาใช้ประโยชน์ ทั้งในอุตสาหกรรมการเงิน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ณ ห้องวอล์กเดอะทอล์ก (Walk the Talk) ชั้น 15 ของ ETDA โดยมี อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดีอีเอส เป็นประธานในพิธีเปิด ช่วงเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

อัจฉรินทร์  กล่าวว่า บล็อกเชนเป็นอีกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่รุดหน้าในการใช้งานเป็นอย่างมากทั่วโลก เพราะเป็นอีกทางเลือกที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูล และรองรับต่อการตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง ซึ่งในประเทศไทยเองได้มีการพิจารณานำมาใช้ในกระบวนการทำงานของหลายหน่วยงาน

ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น การให้บริการหนังสือค้ำประกันบนบล็อกเชนของธนาคารพาณิชย์ให้ใช้งานคล่องตัว มั่นคงปลอดภัย เชื่อถือได้ ป้องกันการปลอมแปลงหนังสือค้ำประกัน รองรับการทำธุรกรรมและสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ผู้ออกหนังสือค้ำประกันสามารถวางหนังสือค้ำประกันได้เร็วขึ้น ขณะที่ผู้รับวางหนังสือค้ำประกันก็สามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนภาครัฐ กรมสรรพากรพร้อมด้วยกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก็ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำให้การพิจารณาคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวถูกต้องและรวดเร็ว และมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าให้เพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอีเอสได้ขอให้ ETDA ติดตามการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในบริการที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการพัฒนามาตรฐานในเวที ISO (International Organization for Standardization) หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ซึ่งได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานด้านเทคนิค TC 307 เพื่อร่วมกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และนำองค์ความรู้ของ ISO มากำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้บล็อกเชนของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

เวทีวันนี้ กระทรวงฯ จึงได้มอบหมายให้ ETDA จัดขึ้น เพื่ออัปเดตความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ อันเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนให้แก่บุคลากรภายในกระทรวงฯ เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป

 

การอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาและหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น

  • "Four Development Stages of the Blockchain Technology" หรือ 4 ขั้นตอนในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain โดย จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน และยังมีบริษัทย่อยที่ได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง (ดาวน์โหลดสไลด์)
  • "การนำ Blockchain มาใช้ในกระบวนการจัดหา จ่ายเงินในภาคธุรกิจ" โดย วิลาสินี จันทร์นฤกล Manager and Blockchain Champion แห่ง บริษัท ปูนชิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ที่เป็นอีกองค์กรชั้นนำของไทย ที่มีความก้าวหน้าในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส่งเสริมกระบวนการทำงานขององค์กร (ดาวน์โหลดสไลด์)

 

อ่านต่อ ปลดล็อกพลังของบล็อกเชนเพื่อ Supply Chain โดย วิลาสินี จันทร์นฤกล Manager and Blockchain Champion แห่ง บริษัท ปูนชิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG