email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 09.10.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 29.09.2020 | อ่าน 853

หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจ เพื่อนมนุษย์


ชาว ETDA ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561

 

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมปันน้ำใจให้สังคม ทำความดี บริจาคโลหิต “หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจ เพื่อนมนุษย์" อันเป็น 1 ในกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561​ ที่จะเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่มารับบริจาค ณ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังต้องการกรุ๊ปต่าง ๆ เกือบ 40,000 ยูนิต จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันแสดงพลังแห่งการให้ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ