email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 10.04.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 30.09.2020 | อ่าน 647

ETDA ร่วมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 และขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดเดือนเมษายนนี้

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 เพื่อเป็นโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยทั่วประเทศของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ที่มารับบริจาค ณ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

 

และขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมบริจาคโลหิตวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ​ตลอดเดือนเมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ยังเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน