email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 18.10.2019 (10 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 3607

CEO Talk ประจำเดือนตุลาคม 2562


“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ก้าวแรกของความคุ้มครอง

การที่จะเขียนเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นเรื่องค่อนข้างยากสำหรับผู้เขียน เพราะผู้เขียนอยู่กับกฎหมายฉบับนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2539 จนถึงกฎหมายคลอดออกมาใช้เวลานานถึง 23 ปี

เรียกว่า ใช้เวลาตั้งท้องนานมากกว่าที่จะคลอดออกมา!

เมื่อคลอดออกมาแล้ว ก็ยังไม่สมบูรณ์มีข้อท้วงติง ตามมาอีกมากมาย ซึ่งมีทั้งที่ผู้เขียนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อท้วงติงต่างๆ แต่อย่างน้อยทำให้เราได้รู้ว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นที่สนใจจากสาธารณชนจำนวนมาก และประชาชนตื่นรู้ว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลต่อเขาโดยตรงอย่างไร

โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่ให้ถูกนำไปใช้โดยไม่ยินยอม จากที่ผ่านมาเราถูกบังคับโดยไม่สมัครใจหรือโดยไม่รู้ ให้ลงชื่อยินยอมในการนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ได้จากหลายองค์กรและหลายหน่วยงาน

เมื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมและนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือทางการค้า การตลาด เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้นที่เรามักจะได้ยินภาคธุรกิจและภาครัฐพูดถึงการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data

กฎหมายฉบับนี้จะคุ้มครองสิทธิของเราในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ให้เราสามารถให้การยินยอมแบบเฉพาะเจาะจงได้ว่า

 “เรายินยอมให้ใช้ข้อมูลของเราในธุรกรรมใด และไม่ให้นำไปใช้ในธุรกรรมใด”

 ต่างจากก่อนหน้าที่จะมีกฎหมายฉบับนี้ ที่เรามักจะถูกหน่วยงานหรือองค์กรเขียนในสัญญาระบุให้เรายินยอมให้ใช้ข้อมูลได้ในทุกกรณี

กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นก้าวแรกของการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน

ส่วนข้อท้วงติงในประเด็นข้อยกเว้นต่างๆ ของกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกกฎหมายลูก หรือกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งผู้เขียนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้ประชาชนและทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางและปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายให้มีความสมบูรณ์และตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชนโดยรวมได้

ถึงแม้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่สมบูรณ์แบบในวันนี้ แต่ผู้เขียนเชื่อว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการมีกฎหมายฉบับนี้เพื่อก้าวต่อไปเพื่อความสมบูรณ์แบบในอนาคตสำหรับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

ไม่อยากตกเทรนด์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามไปอ่านต่อ ที่นี่ 

(กดปุ่ม EN ที่มุมขวาบน เพื่ออ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษ, Push the EN button on the upper right to read English version.)