email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 20.11.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 10264

ผุดระบบสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และลงลายเซ็นได้ทางออนไลน์ พร้อมเปิดให้บริการฟรี


ครีเดน ขอความสนับสนุนจาก ETDA ด้านระบบประทับรับรองเวลา e-Timestamping ที่มีมาตรฐาน ลุยธุรกรรมออนไลน์ ดันประเทศไทยสู่สังคมไร้กระดาษ 

 

บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด (Creden) สตาร์ตอัปสัญชาติไทย เปิดตัวบริการระบบการสร้างเอกสารและลายเซ็นออนไลน์ (Digital Document & Signature) อย่างเป็นทางการ นับเป็นสตาร์ตอัปรายแรกที่ให้บริการระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ (eKYC) รองรับการเติบโตของธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล พร้อมผลักดันธุรกิจไทยทุกภาคส่วนก้าวสู่ยุคสังคมไร้กระดาษ สอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด กล่าวว่า ครีเดน เอเชีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2560 ในเครือบริษัท ตลาด ดอทคอม จำกัด ดำเนินงานภายใต้แนวคิดในการแก้ไขปัญหากระบวนการการระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification) โดยได้พัฒนาระบบเอกสารและลายเซ็นออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้จริง 

ที่ผ่านมาการทำธุรกรรมออนไลน์ในหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ใช้ต้องเปิดเผยข้อมูลและผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงในข้อมูลของลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) เพื่อเป็นการยืนยันและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการโจรกรรม และวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าระบบที่มักเห็นกันบ่อยมากที่สุด คือ การใช้รหัสผ่าน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงสูงที่รหัสผ่านจะถูกโจรกรรม ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้พบมากในอุตสาหกรรมที่มีการทำธุรกรรมการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยระบบการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในอดีตจนถึงปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เอกสารจำนวนมาก และมีการตรวจสอบที่ยาวนาน ส่งผลให้ระบบการตรวจสอบแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจ รวมถึงกลายเป็นต้นทุนที่หลาย ๆ องค์กรมองว่าไม่ควรมี

"เราจึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยีและมาตรฐาน เช่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยี และบริการสร้างและเซ็นเอกสารออนไลน์ตลอดจน ระบบการยืนยันตัวตนทางออนไลน์ที่สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว (Digital Transformation)"

ทั้งนี้ การยืนยันตัวตนเพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ดำเนินการผ่านระบบของครีเดน จะสามารถสร้างเอกสารสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายในเวลาเพียงแค่ 1 นาที นอกจากนั้นยังสามารถส่งและเซ็นแบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ สามารถใช้ร่วมกับระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ หรือ eKYC ของบริษัท ร่วมกับบริการ e-Timestamping จากทาง ETDA เพื่อทำให้การยืนยันตัวตนไม่ยุ่งยากเช่นที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงได้ทันที โดยทางครีเดน พร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินต่าง ๆ กลุ่ม SMEs สตาร์ต์อัป ผู้ประกอบการออนไลน์ กลุ่มธุรกิจ B2B บริษัทหลักทรัพย์ สภาทนายความ สำนักงานกฎหมาย และผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง 

 

ด้าน ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การเปิดบริการการสร้างเอกสารและลายเซ็นออนไลน์นี้ จะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถสร้างเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย และนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งทาง ETDA ได้สนับสนุนบริการ e-Timestamping เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบของ Creden.co ให้สูงขึ้น และทาง ETDA พร้อมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้เพิ่มขึ้นตามกรอบ Privacy by Design และ Security by Design ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ใช้งาน ทั้งนี้ Creden.co ได้เปิดบริการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชนใช้ได้ฟรีในโอกาสปีใหม่นี้ด้วย

“บริการ e-Timestamping เป็นการรับรองความมีอยู่ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ณ ขณะที่มีการรับรองอันสามารถตรวจพบได้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ผู้ใช้เอกสาร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง” ดร.สรณันท์ กล่าว

สำหรับครีเดนเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่มีบริการระบบยืนยันตัวตน (eKYC) รับรองเอกสารดิจิทัล (Digital Signature) และระบบที่ช่วยในการประเมินลูกค้าออนไลน์ (Credit Scoring) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ระบบยืนยันตัวตน (eKYC) อยู่ในมาตรฐานระดับ 2 สามารถทำธุรกรรมได้โดยการใช้บัตรประชาชนด้านหน้า-หลัง และการทำเฟสแมท (Facematch) เพื่อขอสิทธิ์ (IDP) ในการตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ยืนยันตัวตนและสิ่งที่รับรองตัวตน ภายใต้เทคโนโลยีบล็อคเชน  จากนั้นระบบจะสร้างเอกสารออนไลน์ โดยการสแกนเอกสาร ในรูปแบบ pdf มีระบบล็อคอิน แดชบอร์ด (Dashboard) บริการจัดการเอกสาร และนำเสนอเซ็น (e-Signature) อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสร้างลายเซ็น อัปรูป สร้างบล็อก เซ็นเอกสารได้หลายคน รองรับการจัดการติดตามเอกสาร ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ที่รับรองให้การใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้จริงตามกฎหมาย บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากครีเดน จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ต้องมีการลงประทับรับรองเวลา เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรองเอกสารว่าน่าเชื่อถือ ผ่านระบบ e-Timestamping ของ ETDA ก็จะสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารได้
  2. ระบบประเมินลูกค้าออนไลน์ ด้วย Credit Line เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยจากภาครัฐ รวมทั้งเครดิตบูโร (Credit Bureau) และข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย สามารถช่วยในการอนุมัติขอสินเชื่อหรือการทำธุรกรรมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ช่วยในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ   ทำธุรกรรมให้กับองค์กรต่าง ๆ มากขึ้น

 

ปัจจุบัน บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจไทยเป็นสังคมไร้กระดาษ รองรับการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเปิดให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ววันนี้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ทาง https://creden.co หรือ อีเมล info@creden.co