email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.02.2017 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 4217

ผลักดันธุรกิจเข้าสู่ e-Commerce B2B Supply Chain


ลูกค้ามีความต้องการอะไร เราที่อยู่ตรงกลางมี supply อะไร ข้างหน้าคือลูกค้า ข้างหลังคือ supplier ต้องให้สมดุลกัน ถ้าจะตอบกลยุทธ์ลูกค้าอยู่ทุกที่ ต้องใช้กลยุทธ์โลจิสติกส์และ Supply Chain

 

“ถ้าองค์กรขับเคลื่อนด้วยคน องค์กรนั้นมีปัญหาแน่นอน หมายความว่า ถ้าหากเอาคนออกหมดแล้วรายได้เป็นศูนย์ แปลว่าขับเคลื่อนด้วยคน เช่น สมชายเป็นเจ้าหน้าที่เก็บเงินบนทางด่วน ได้พนักงานยอดเยี่ยม 5 ปีติดต่อกัน เพราะยื่นมือรับเงินพร้อมใบเสร็จให้ลูกค้าโดยมือไม่เคยตกเลย หมายความว่า ควรจะหาพนักงานแบบนี้เยอะ ๆ แต่มีอีกเส้นทางที่สามารถใช้ระบบ M-PASS โดยระบบจะตัดเงินเองเมื่อขับผ่านโดยรถไม่ติด ซึ่ง 2 เส้นทางนี้แตกต่างกันตรงทางที่มีสมชายคอยเก็บเงินรถจะติด แต่ทางที่ใช้ระบบตัดเงินรถไม่ติด นี่คือความแตกต่างระหว่างคนกับระบบภควัต รักศรี ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน E-supply Chain Management จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างคนกับระบบ

ก่อนจะกล่าวต่อไปว่า “ธุรกิจปัจจุบันจะเป็น outsource มากขึ้น สำหรับสิ่งที่องค์กรไม่เก่ง จากเดิมธุรกิจจะใช้อิฐก่อและโบกปูน แต่ปัจจุบันธุรกิจจะเป็นเลโก ถ้าอันไหนไม่เก่งจะดึงออก แล้วนำเอา outsource เข้ามาต่อ”

4P ยังมีอยู่ แต่เรียงใหม่

ภควัต กล่าวว่า หลักการตลาด 4P ในอดีต คือ Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย) และ Promotion (การส่งเสริมการตลาด) ส่วนปัจจุบันนั้น 4P ยังคงอยู่แต่เรียงใหม่เป็น Place- Price- Product-Promotion โดยมีรายละเอียดคือ

 • Place ลูกค้าอยู่ทุกที่ การค้าจะอยู่บนดิจิทัล ร้านไม่ต้องอยู่บน Prime Area (ทำเลเด่น)
 • Price ราคาไม่ตายตัว ของ 1 อย่าง ซื้อ 10 คน ราคาก็ไม่เท่ากัน ของรับเอง ส่งเอง ซื้อเงินเชื่อ ซื้อเงินสด บัตรเครดิต ซึ่งมีแบบผ่อนได้อีก
 • Product ไม่อยู่นิ่ง ปรับเปลี่ยนได้บ่อย เมื่อสินค้าและราคาปรับเปลี่ยนได้บ่อย แต่เว็บไซต์ยังต้องพึ่งเว็บมาสเตอร์เปลี่ยนปีละครั้ง พอลูกค้ารู้ว่าเว็บไซต์ไม่อัปเดตก็ไม่เข้าแล้ว ดังนั้นเว็บไซต์ต้องอัปเดตด้วยตัวเจ้าของ ต้องเอาเวลา 10% ในเฟซบุ๊กกับไลน์มาดูเว็บไซต์ตัวเอง 
 • Promotion เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย โดยสินค้าที่ใช้เป็นประจำไม่จำเป็นต้องมีโปรโมชันเพราะมีความต้องการอยู่ตลอด

4P ไปแตะกับ B2B 

 • Place ต้องเชื่อมกับโลจิสติกส์ โดยให้ใช้ outsource ที่เชี่ยวชาญ จะได้ไม่ต้องประสบกับปัญหาดีเลย์ ลูกน้องหยุด ยางแตก ลักขโมยน้ำมัน ฯลฯ โลจิสติกส์ คือ คลังและส่ง พอเป็น Supply Chain เกิดจากลูกค้ามีความต้องการอะไร เรามีซัพพลายอะไร เราอยู่ตรงกลาง ข้างหน้าคือลูกค้า ข้างหลังคือ supplier ให้สมดุลกัน ถ้าจะตอบกลยุทธ์ลูกค้าอยู่ทุกที่ ต้องใช้กลยุทธ์โลจิสติกส์และ Supply Chain
 • Price เป็นกลยุทธ์ Sale Force ทำอย่างไรให้เซลส์ทุกคน มีข้อมูลเป็น Catalog Online พร้อมที่จะเป็นนักรบเปิดขายได้ทุกเมื่อบนดิจิทัล การวิจัยบอกว่าลูกค้าเหมือนเด็กอยากได้ของเล่น ต้องจบตรงนั้น เดี๋ยวนั้น
 • Product ใช้กลยุทธ์ On Demand คือลูกค้าต้องการอะไรดี ไม่ใช่เราจะผลิตอะไรดี และพร้อมที่จะแนะนำลูกค้า ปรับเปลี่ยนได้ตลอด และยังมองไปถึงเหตุการณ์ที่จะเกิด On Demand จึงเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีทางตาย
 • Promotion คือ CRM มองว่าลูกค้าชอบอะไร เกิดเมื่อไร เป็นผู้ชายต้องขายด้วยผู้หญิง ลูกค้าเป็นผู้หญิงใช้ผู้ชาย

ทำไมคนทำธุรกิจควรจะเปลี่ยน!

ภควัต กล่าวว่า ปัจจุบันมี Digital Market Outlook คือภาพรวมว่าทำไมคนทำธุรกิจควรจะเปลี่ยน ได้แก่

 • อีคอมเมิร์ซกำลังโต โดยเฉพาะ B2B การสั่งซื้อด้วย PO แบบเก่า ๆ หรือการ โทร.ถามราคาน้อยลงเรื่อย ๆ
 • Digital Economy ภาครัฐช่วยสนับสนุนอย่างเข้มข้นขึ้น
 • AEC ให้มองไปที่อาเซียน คนที่มีเว็บไซต์พร้อมภาษาอังกฤษจะได้ลูกค้าต่อเนื่อง
 • High Market Capital ถ้าเกิดการระดมทุน ทุนจะไปที่กิจการที่มีการเอาไอทีไปใช้
 • Technology 4G มา คนหนีไม่ออกเรื่องไอที ทำไมธุรกิจเราไม่อยู่ในนั้น
 • Cost Saving Staff การหาคนทำงานเคลื่อนที่เข้าใกล้ 0 คือหาได้ยากขึ้น ขณะที่ Hardware Equipment ถูกลง
 • Competitive Advantage ถ้าคู่แข่งเอาไอทีมาใช้ เราก็แพ้ ธนาคารไหนที่ไม่มี e-Banking คิดว่าลูกค้าจะเป็นอย่างไร

 

6 ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จในการนำธุรกิจเข้าสู่ยุค e-Business

 1. Account Management หรือการจัดการลูกค้า คือการจัดการกลุ่มลูกค้าต้องต่างกัน จัดการสาขาแต่ละที่ก็ต่างกัน สินค้าวางก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ความต้องการของลูกค้าก็จะต่างกัน
 2. e-Supplier หรือการจัดการ supplier คนนี้สด คนนี้เชื่อ คนนี้เป็นอย่างไร เป็นการจัดการที่ต่างกัน การส่งของ มาส่งของหรือเราไปรับ ก็ต่างกัน จัดการจำนวนสั่งซื้อ 1 ชิ้นหรือ 10 ชิ้นก็ขายไม่เท่ากัน
 3. e-Inventory หรือการจัดการคลังแบบออนไลน์ เปลี่ยนจากเห็นด้วยตาเป็นเห็นด้วยดิจิทัล จัดกลุ่มสินค้าให้เหมาะสม จัดการหน่วยนับแบบทวีคูณคือ ซื้อเป็นชิ้น ซื้อเป็นหีบ ซื้อเป็นโหล ฯลฯ
 4. Logistics คือ จัดการสินค้ามีความต่างกัน ค่าขนส่งต่างกัน กระบวนการขนส่งสินค้าต่างกัน เอามาคิด outsource
 5. Payment หรือการรับชำระเงิน คือ ยุคนี้เปลี่ยนจากหยิบจับได้ เปลี่ยนเป็น Digital Money ให้หมด เพราะสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้
 6. Analytics คือการวิเคราะห์การขายแบบออนไลน์ เป็นแบบ Real-time ทราบรายงานสินค้าขายดีแบบ ABC คือ หมุนไว มาแล้วไป ส่วนสินค้าที่มาแล้วหยุด การจัดการก็ต้องต่างกัน ต้องรู้พฤติกรรมผู้ซื้อ ต้องแยกกลุ่ม เช่น ชอบซื้อต้นเดือน ชอบซื้อกลางเดือน ซื้อตอนดึก ซื้อตอนมีโปรโมชัน

ภควัต ปิดท้ายว่า สำหรับลูกค้าพิเศษที่อยากให้เขาซื้ออีกคือ เพิ่มช่องทางใหม่ในการบริการตัวเองของลูกค้าพิเศษ, จัดการคำสั่งซื้อ ตลอดจนถึงการจัดส่งอย่างเป็นระบบ, จัดการเอกสารด้านการเงิน คลังสินค้า งานขายต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ, ขยายฐานตลาด ฐานลูกค้า ในทุกที่ ทุกประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ “คน” ในองค์กร

ชมย้อนหลังการพูดคุยในหัวข้อ “ผลักดันธุรกิจเข้าสู่ e-Commerce B2B Supply Chain” โดย ภควัต รักศรี จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่งาน Thailand e-Commerce Week 2016 ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=zdEo3ECXxbY&list=PLPT2kqbuSi0qbpOePPGImokX2V2BMWMOd&index=10