email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 01.03.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 08.08.2020 | อ่าน 3802

3 หน่วยงาน ลงนาม MOU ความร่วมมือ ใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์


ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายผู้เสียภาษี ส่งเสริมธุรกิจในยุคดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA ร่วมกับ กระทรวงการคลัง โดย กรมสรรพากร ผนึกกำลังผลักดันเปลี่ยนระบบการชำระเงินเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยบริการผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0

  

ภายใต้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ EGA และ ประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมแถลงถึงบทบาทและลงนาม MOU ระหว่าง  3 หน่วยงาน เพื่อเดินเครื่องผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้าสู่ระบบการจัดส่งใบกำกับภาษีอย่างไร้ขีดจำกัด

ประสงค์ กล่าวว่า  ระบบ e-Tax Invoice by Email เป็นการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี มีใบกำกับภาษีจำนวนไม่มาก ไม่มีการบริหารจัดการด้านเอกสารที่เป็นระบบขนาดใหญ่ และอาจจะยังไม่พร้อมจะออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ให้เกิดความคุ้นเคยและตระหนักถึงความสะดวกของการออกและใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่รัฐบาลจะมีนโยบายกำหนดให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมระบบงานทั้งหมดให้รองรับการดำเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยภายในปี 2020 กรมสรรพากรมีนโยบายเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การขออนุมัติ การขออนุญาต ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกส่วน อันจะสามารถรองรับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและนำพาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

ด้าน สุรางคณา กล่าวว่า ETDA ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัย ได้นำองค์ความรู้ในการทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความน่าเชื่อถือ จากโครงการ TeDA หรือ Trusted Electronic Document Authority ของ ETDA เอง มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email ด้วยสองบริการคือ บริการประทับรับรองเวลา (TeDA Time) เพื่อยืนยันการมีอยู่จริงของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ณ เวลาที่ประทับรับรอง สามารถตรวจสอบได้หากข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และบริการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว (TeDA Safe) เพื่อจัดเก็บใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สรรพากรใช้ตรวจพิสูจน์ในภายหลัง”

ส่วน ดร.ศักดิ์ กล่าวว่า EGA ได้สนับสนุนโครงการนี้ด้วยการให้บริการ Government Cloud (G-Cloud) ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรของระบบให้เกิดประโยชน์และความเร็วสูงที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเครือข่าย Government Information Network (GIN) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกความเร็วสูงที่มีความปลอดภัยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการในระบบ e-Tax Invoice by Email ได้อย่างมั่นใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการแบบ Online Service แก่ประชาชนและภาคธุรกิจที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

  

หลังพิธีลงนาม ยังได้จัดเสวนาสุดพิเศษกับผู้เชี่ยวชาญและกูรูเรื่องภาษี ระหว่าง ถนอม เกตุเอม (บักหนอม S) เจ้าของบล็อกภาษีข้างถนน, นงพงา บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด และหนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTax (Startup) ที่มาร่วมวงพูดคุยถึงทิศทางและแนวโน้มของยุคแห่งการผลัดใบในการจัดส่งใบกำกับภาษี ฉีกกรอบเดิม ๆ จากระบบ “ออฟไลน์” ในรูปแบบของแผ่นกระดาษที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ต้องลงทั้งแรงและเวลาในการดำเนินการ สู่ระบบ “ออนไลน์” ที่จะมาเขย่าวงการการจัดส่งภาษีที่ผ่านมา เป็นการสร้าง “จุดเปลี่ยน” จากยุคแอนะล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

นอกจากนี้ ทาง ETDA ยังเตรียมจัดกิจกรรม Workshop ติวเข้มผู้ประกอบการ โดยทีมงานผู้คร่ำหวอดในวงการภาษี เผยเคล็ดลับการใช้งาน e-Tax Invoice by Email แบบเจาะลึก ตอบทุกข้อสงสัย ด้วยการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประหยัดเวลาในการนำส่งใบกำกับภาษี ผ่านช่องทางการให้บริการคุณภาพครบวงจร เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการและผู้ซื้อ ให้มีแต่ได้กับได้ทั้งสองฝ่ายในทุกการซื้อขาย ซึ่งจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ในวันที่ 15, 31 มีนาคม, 21 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2560 หากท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://etax.teda.th/seminar.php