email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 01.05.2020 (3 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 1226

จัดการใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกรัว ๆ ไม่ต้องกลัวโควิด ด้วยบริการ Service Provider


ETDA หนุนกรมสรรพากร ชวนผู้ประกอบการใช้ Service Provider ช่วยนำส่งใบกำกับภาษี  ง่าย สะดวกสบาย รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย ไม่ต้องกลัวโควิด-19 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า หลังจากที่ ETDA และ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้ร่วมลงนาม "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศ ของผู้ ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Service Provider” ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลังผ่านเตรียมความพร้อมระหว่าง 2 หน่วยงาน ETDA จึงได้เปิดบริการรับรองระบบสารสนเทศให้แก่บริษัทซึ่งสนใจเป็น Service Provider และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอเป็นผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 15) จนถึงขณะนี้มีบริษัทที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสารสนเทศจาก ETDA เป็น Service Provider ชุดแรกแล้ว 6 บริษัท คือ

  • บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)​
  • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)​ 
  • บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)​
  • บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด​​
  • บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด ​​
  • บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​​

และอยู่ระหว่างการตรวจประเมินอีก 6 บริษัท โดยบริษัทที่ผ่านการรับรองเป็น Service Provider นี้จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการจัดการและนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ใบกำกับภาษีเต็มรูป ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบรับหรือใบเสร็จรับเงินให้กับกรมสรรพากร แทนผู้ประกอบการ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยไม่ต้องลงทุนหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง แต่มีตัวช่วยอย่าง Service Provider ที่จัดการนำส่งเอกสาร ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินให้กรมสรรพากรแทนได้ ที่สำคัญคือผ่านการรับรองด้านระบบสารสนเทศจาก ETDA จึงมีความมั่นคงปลอดภัย

ดังนั้น ETDA และกรมสรรพากร จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการสมัครเข้าใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ซึ่งเมื่อท่านได้รับสิทธิในการออก e-Tax Invoice & e-Receipt จากกรมสรรพากรแล้ว จะสามารถเลือกใช้ช่องทางนำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร ผ่านบริการของ Services Provider จากทั้ง 6 บริษัทข้างต้นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยหลังติดต่อและและทำความตกลงกับ Service Provider ที่เลือกแล้ว ก็ให้แจ้งชื่อกับกรมสรรพากร หลังจากนั้น Service Provider รายนั้น ก็จะทำหน้าที่แทนท่านต่อไป

ข้อดีของการใช้ Service Provider คือ เป็นบริการมีความน่าเชื่อถือภายใต้การควบคุมที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มั่นคงปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา มีมาตรฐานโครงสร้างของข้อมูลในการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับระหว่างคู่ค้าในผลการตรวจสอบและการรับรอง ด้วยเกณฑ์การรับรองที่ชัดเจน โปร่งใส จากกรมสรรพากรและ ETDA อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 อันเป็นวิถี New Normal ของคนทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าใช้บริการได้ที่ https://etax.rd.go.th/ โทร. 0 2272 9771 หรืออีเมล e_taxinvoice@rdserver.rd.go.th ก่อนติดต่อใช้บริการ Service Provider

สำหรับผู้สนใจเป็น Service Provider สามารถดูรายละเอียดในการขอตรวจประเมินระบบสารสนเทศจาก ETDA และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ https://standard.etda.or.th/serviceprovider/ ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0 2123 1234 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 17.30 น.) หรืออีเมล info@etda.or.th