email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 31.01.2019 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 2491

ETDA เปิดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ชู Young talent Platform เพื่อต่อยอดสู่ e-Commerce Park


ประกาศใช้ มศว เป็นต้นแบบ เตรียมขยายความร่วมมือสู่สถาบันการศึกษาชั้นนำอื่น ๆ เพื่อสร้างกำลังคนรุ่นใหม่สายอีคอมเมิร์ซไทยให้เข้มแข็ง ดึงยักษ์ใหญ่วงการอีคอมเมิร์ซไทย-เทศให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจภายในงาน พร้อมประกาศรางวัลสุดยอดธุรกิจออนไลน์ขวัญใจคนไทยแห่งปี

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด e-Commerce In The Park เพื่อแสดงถึงความพยายามของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีภารกิจในการผลักดันสนับสนุน ส่งเสริมการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ประกอบการในทุกขนาด โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดทางออนไลน์ การลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนในสังคม  ตลอดจนการติดอาวุธความรู้ให้กับเยาวชนและผู้สูงอายุได้มีความรู้เท่าทัน และสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

ในส่วนของการส่งเสริมเยาวชนที่ผ่านมา ETDA ได้ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สากล ในการสร้างบุคลากรเพื่อเป็น Workforce สำหรับรองรับการทำอีคอมเมิร์ซ และพัฒนาไปสู่อีคอมเมิร์ซพาร์ค (e-Commerce Park) ตลอดจนการวางแผน ที่จะริเริ่มให้เกิด Silicon Valley (ซิลิคอน วัลเลย์) ด้านอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจรของประเทศไทยอีกด้วย

 

“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นจุดของการเริ่มต้นที่ดี ที่ไม่ใช่แค่การส่งเสริมผู้ประกอบการไทย แต่ยังรวมไปถึงนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะเป็น Young Talent ซึ่งเต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ และพร้อมพัฒนาศักยภาพ ในทุกๆ ด้าน และมีโอกาสรับฟังแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง ที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์กับการต่อยอดในการศึกษาและการทำงานในอนาคตต่อไป” พลอากาศเอก ประจิน กล่าว

 สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมตลอดระยะเวลา 3 วันไม่ต่ำกว่า 4,500 คน ซึ่งการจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 นับเป็นงานที่รวบรวมทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopee Thailand, LnwShop; ผู้ให้บริการรับชำระเงินอย่างธนาคารกรุงเทพ; ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เช่น Kerry, ไปรษณีย์ไทย; ผู้ให้บริการด้านการทำการตลาดดิจิทัลผู้ให้บริการหีบห่อสำหรับบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าอีคอมเมิร์ซ; ผู้ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร หรือแม้กระทั่งผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพสินค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโชว์เคสสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งจะมีพื้นที่สำหรับขายสินค้าของเอสเอ็มอีที่เน้นทำตลาดออนไลน์มาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในงาน

“ความน่าสนใจของปีนี้คือการเปิดตัว 'Young Talent Platform' ครั้งแรกของประเทศไทยที่ มศว. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางด้าน e-Commerce อย่างครบวงจรในการพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ สำหรับ Workforce และเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะรองรับการเกิดขึ้นของ e-Commerce Park ในอนาคต โดยได้ระดมสมองจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Startup ให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจ e-Commerce หางาน หาเงินทุน จับคู่ธุรกิจ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-Leaning พร้อมกับเชื่อมต่อกับ e-Marketplace รวมทั้งให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของภาครัฐ สร้าง Community ให้ Young Talent ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันก็ให้บริการด้าน e-Commerce อาทิ Logistics, Payment, Online Marketing โดยในงานจะมีการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษา เพื่อรับรองการสร้างกำลังคนสำหรับอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยซึ่งมี มศว.เป็นต้นแบบ นอกจากนี้ยังจำลองบรรยากาศ e-Commerce Park ที่จะเป็นศูนย์กลางในสนับสนุนอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนธุรกิจ SMEs และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า ผู้ให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายธุรกิจ อันจะช่วยยกระดับการแข่งขันให้มีมาตรฐานและทัดเทียมระดับสากล ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรวมตัวกันของผู้ประกอบการในการติดต่อค้าขายระหว่างกันด้วย” สุรางคณา กล่าว

 

ETDA มีแนวคิดในการสร้าง e-Commerce Park ของไทยโดยมีต้นแบบจากจีนที่มี e-Commerce Park กว่า 2,000 แห่ง ปีที่ผ่านมา ETDA ได้ทำ MOU กับ “ตงกวน” เมืองอีคอมเมิร์ซอันดับ 1 ของจีน เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรและประสบการณ์ระหว่างกัน การจัดทำ e-Commerce Park ที่ มศว นั้น นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ ฝึกอบรม จัดทำโครงการต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถส่งออกไปยังตลาดโลกได้แล้ว ETDA ยังให้ความสำคัญ ในเรื่องของตลาดแรงงาน โดยจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศหลายแห่งให้จัดส่งนักศึกษาที่จบใหม่ หรือนักศึกษาที่ต้องการหารายได้ระหว่างเรียน เข้ามาร่วมกับ e-Commerce Park เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่และให้คำแนะนำกับผู้ผลิตหรือประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้และความเข้าใจในการขายสินค้าออนไลน์อย่างถูกต้องและมั่นคงปลอดภัยต่อไป ถือเป็นการสร้าง Ecosystem ให้กับ e-Commerce ของประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานจะเน้นใน 3 เรื่องสำคัญตามแต่ละวัน 

  • วันแรก คือ All Gen e-Commerce มองภาพใหญ่ พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน โดยวิทยากรกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซและวงการดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ  
  • วันที่สอง New Gen Make Money ทำธุรกิจได้ แม้ยังเรียนไม่จบ สำหรับนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจ e-Commerce และ
  • วันที่สาม Click for Money หาเงินง่าย แค่ปลายนิ้วสัมผัส หลากเรื่องควรรู้ในธุรกิจออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และผู้สนใจทั่วไป 

ดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ คลิก

 

การจัดงานครั้งนี้ยังได้มอบรางวัล ETDA e-Commerce Awards: People’s Choice 2019 ซึ่งนำเสนอชื่อโดยประชาชนและลงคะแนนเลือกโดยประชาชนทั้งประเทศทางออนไลน์ เพื่อให้เป็นรางวัลผู้ประกอบการขวัญใจมหาชน ประกอบด้วย รางวัลสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ (Enterprise) 7 สาขา และผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) 8 สาขา ที่เป็นสุดยอดผู้ประกอบการในแต่ละด้านแห่งปี โดยผลจากการลงคะแนน มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (Enterprise) 7 สาขา

1. People’s Choice Award- สาขา Favorite Brand of The Year/ Top of Mind of the Year รางวัลขวัญใจแบรนด์ธุรกิจ e-Commerce ครองใจมหาชนแห่งปี เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการ e-Commerce/ e-Marketplace/ Shopping Online Store ธุรกิจสินค้าและบริการที่นำเสนอแบรนด์อย่าง Positive รวมถึงการดูแลและให้บริการลูกค้าให้มีความสุขมากที่สุด ได้แก่ shopee.co.th โดย บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

2. People’s Choice Award – สาขา Excellent Customer Focus Service รางวัลให้ความสำคัญกับลูกค้ายอดเยี่ยมประทับใจครองใจมหาชนแห่งปี เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มีระบบการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การจัดการคลังสินค้า การชำระเงิน และการบริการหลังการขายยอดเยี่ยม ดูแลหลัง การขาย รับแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ th.kerryexpress.com โดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด​

3. People’s Choice Award - สาขา Excellent Delivery/Logistics Management of the Year รางวัลการบริหารจัดส่งสินค้าเยี่ยมยอดครองใจมหาชน เป็นรางวัลสำหรับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (Delivery/Logistics) ที่มีความโดดเด่นด้านการส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ และมีการเสียหายของสินค้าน้อยที่สุด ได้แก่ www.thailandpost.co.th โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

4. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in e-Payment of the Year รางวัลด้านผู้ให้บริการชำระเงินอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยยอดนิยม ซื้อง่ายจ่ายคล่องและปลอดภัยครองใจมหาชน เป็นรางวัลสำหรับผู้ให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Payment) ที่มีความโดดเด่นในการให้บริการชำระเงินให้ได้รับความสะดวกสบายและเข้ากับไลฟ์สไตล์นักช้อปออนไลน์ ทั้งการโอนเงิน การรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต การผ่อนชำระ การชำระผ่านเคาน์เตอร์รับชำระเงิน หรือการรับชำระเงินปลายทาง เพื่อชำระค่าสินค้าต่าง ๆ ทั้งสำหรับผู้ประกอบการและลูกค้า ได้แก่ www.kasikornbank.com โดย บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

5. People’s Choice Award - สาขา Creative Campaign & Viral Marketing of the Year รางวัลแคมเปญการตลาดออนไลน์ยอดนิยม เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่สามารถทำการตลาดได้อย่างสร้างสรรค์ ที่มีความโดดเด่นจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า มีการกล่าวขวัญถึงแคมเปญทางการตลาดอย่างเด่นชัดและแพร่หลาย และสามารถสร้างยอดขายหรือทำให้เกิด Traffic เข้าสู่เว็บไซต์อย่างมหาศาล ได้แก่ shopee.co.th โดย บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด

6. People’s Choice Award - สาขา Outstanding in CSR: Corporate Service Responsibility รางวัลขวัญใจมหาชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มีการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ www.ais.co.th​ โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)​

7. People’s Choice Award - สาขา SME Favorites in e-Marketplace Management Platform of the Year รางวัลการให้บริการเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์สำหรับ SME ยอดนิยม เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่มีความ โดดเด่นในการบริการเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ของชาว SME ได้อย่างประทับใจ และทำให้ร้านค้าของชาว SME มีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขาย ปังปังปัง ได้แก่ www.lnwshop.com โดย บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด

 

ผู้ประกอบการ SMEs 8 สาขา

1. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in Brand & Product Storytelling of the Year รางวัลการสร้างเรื่องราวของแบรนด์และสินค้ายอดเยี่ยมโดนใจมหาชน เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มีการสร้างแบรนด์และสินค้าของตนเองให้ออกสู่ตลาด เล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ เป็นที่รู้จัก และสามารถสร้างความซื่อสัตย์ต่อ แบรนด์และสินค้าได้ ตั้งแต่การออกแบบตัวสินค้า/บริการ บรรจุภัณฑ์ เนื้อหาบนสื่อต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งตราสินค้า จนมีความโดดเด่นทำให้ลูกค้าเทใจให้ ได้แก่ www.ohkajhuorganic.com โดย บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด

2. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in Online Engagement of the Year รางวัลการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์โดนใจมหาชน เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ทำการสื่อสาร สร้างการรับรู้ใน แบรนด์สินค้า ข้อมูลสินค้า/บริการ และสร้างรายได้ได้จริง โดยใช้การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ จนเป็นที่รู้จักและกล่าวถึงกันตลอดเวลา ได้แก่ www.facebook.com/eveandboy โดย บริษัท อีฟ แอนด์ บอย จำกัด

3. People’s Choice Award - สาขา Favorite in “ChoomChon” Brand of the Year รางวัลสินค้าชุมชนออนไลน์ยอดนิยม เช่น หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้า Local ของดีเมืองไทย เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และมีการทำ e-Commerce ควบคุ่กันไปด้วยได้อย่างโดนใจ ไม่ตกเทรนด์คนในยุคดิจิทัล ได้แก่ www.khaokhotalaypu.com โดย บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด

4. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in Website Design of the Year รางวัลขวัญใจการออกแบบหน้าตาเว็บ/แอพออนไลน์ได้โดนใจ ทันสมัย ใช้งานง่าย เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มีการจัดทำเว็บไซต์/แอพพลิเคชัน ที่สวย สร้างสรรค์ และออกแบบมาให้ลูกค้าใช้งานได้ง่าย เป็นที่กล่าวขานของชาวเน็ตและนักท่องเว็บ ได้แก่ www.konvy.com โดย บริษัท คอนวี่ กรุ๊ป จำกัด

5. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in Health & Beauty/ Fashion รางวัลขวัญใจมหาชนธุรกิจ e-Commerce ด้านสุขภาพและความงาม เสื้อผ้าและแฟชั่น เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการ   อีคอมเมิร์ซที่มีสินค้า/บริการจัดอยู่ในกลุ่มสุขภาพและความงาม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่แม้จะมีเวลาน้อยแต่ยังสวย เป๊ะ ปัง อลังเว่อร์ จากภายในสู่ภายนอก ได้แก่ www.lamoonbaby.com โดย บริษัท ละมุน เบบี้ จำกัด

6. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in Creative Farmers’ Products/ Agriculture รางวัลขวัญใจมหาชนด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์และเป็นที่นิยม เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มีการขายสินค้าเกษตรและพีอาร์อย่างสร้างสรรค์ หรือ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียโดดเด่นจนเป็นที่ถูกใจและแชร์อย่างแพร่หลายไม่แพ้ผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่ www.bioveggie.net โดย บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด

7. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in Food & Beverage รางวัลขวัญใจมหาชนสายกินดื่มสราณรมย์ เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่มีสินค้าคือ อาหารเครื่องดื่มที่อร่อยถูกใจประชาชน ต้องกดสั่ง/ โทรสั่งออนไลน์ได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีก็ตาม ได้แก่ www.ohkajhuorganic.com โดย บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด

8. People’s Choice Award - สาขา Fan Favorites in Accommodation & Travel รางวัลขวัญใจมหาชนด้านการท่องเที่ยว เช่น โฮสเทล โฮมสเตย์ ท่องเที่ยว ทัวร์ตะลุยประเทศไทย เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่มีที่พักผ่อนหย่อนใจ เกสต์เฮ้าท์ โฮสเทล โฮมสเตย์ โรงแรม ทัวร์ การบริการที่พักในหลากหลายรูปแบบ ที่ให้ลูกค้าสามารถจองที่พักผ่านช่องทางออนไลน์ใด ๆ ก็ได้ และบริการเหล่านั้นทำให้ลูกค้าทุกระดับประทับจิตใจ ได้แก่ www.khaonokhomestay.com โดย เขานอกโฮมสเตย์

นอกจากนี้ ตลอดการจัดงาน ยังจัดให้มี Workshop ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำ เช่น กรมสรรพกร, LINE@, JD CENTRAL, ไปรษณีย์ไทย พร้อมด้วยแหล่งรวมตลาดนัดคนหางาน JOB MATCHING ด้านไอที  อีคอมเมิร์ซ และดิจิทัล, รวมร้านออนไลน์ชื่อดัง ให้มาช็อป ชิม ชิลล์ตลอดงานอีกด้วย รวมทั้งการตัดสินผลการประกวดความสามารถของนิสิตนักศีกษา ทั้งการแต่งเพลงโฆษณา ไวรัลวิดิโอ และแผนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมอีคอมเมิร์ซอีกด้วย

การจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ยังมีผู้ร่วมสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด, บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด, บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ชิปป๊อป จำกัด, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), สำนักนายกรัฐมนตรี, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, สมาคมดิจิทัลไทย, บริษัท เทค อี-บิสสิเนสเซ็นเตอร์, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย, สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด, บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด, บริษัท เก็ทลิงค์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด, บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด, บริษัทจัดหางานจ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ท็อปกัน จำกัด, บริษัท โทมาโต้ ไอเดียส์ จำกัด, บริษัท มิกซ์ซัพ จำกัด, สมาคมการค้าสื่อออนไลน์คุณภาพ, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อีกมากมาย

อ่านข่าวภาษาอังกฤษ โดยกดที่ปุ่ม EN มุมขวาบน (Push the EN button on the upper right to read English News)