email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 23.04.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 1843

ETDA จับมือ NIA เสริมแกร่งสตาร์ตอัป–SMEs ด้วยนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์ พร้อมชี้เทรนด์การเงินดิจิทัลที่ต้องจับตา


ผนึกกำลังผสานองค์ความรู้ไปสู่เป้าหมายของ e-Commerce Park สร้างกำลังคนและผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ 1.2 ล้านราย 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รู้จักการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีความทันสมัย และนำไปปรับใช้ในการยกระดับธุรกิจ เมื่อเช้าวันที่ 23 เมษายน 2562

ความร่วมมือนี้จะเป็นการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมแพลตฟอร์ม และระบบนิเวศธุรกรรมออนไลน์ ไปสู่เป้าหมายของ e-Commerce Park ที่จะสร้างกำลังคนและผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ที่มีความรู้ความสามารถจำนวนกว่า 1.2 ล้านราย นอกจากนี้ ยังได้เผยถึงนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์ที่จะได้เห็นมากขึ้นในอนาคต ได้แก่ Digital Commerce หรือการซื้อขายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล การนำนวัตกรรมธุรกรรมออนไลน์ไปใช้ในเชิงพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร รวมถึงการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐผ่านธุรกรรมออนไลน์

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า ความร่วมมือนี้เป็นการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริม Platform และ Ecosystem ด้านธุรกรรมออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ไปสู่เป้าหมายของ e-Commerce Park ที่จะสร้าง Workforce และผู้ประกอบการ SMEs มืออาชีพ ในวงจรอีคอมเมิร์ซ จำนวน 1.2 ล้านราย ด้วยบทบาทของ ETDA ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์และเพิ่มขีดความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น ให้ความรู้ ยกระดับทักษะ ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย โดยร่วมกันกับ NIA ที่มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมของประเทศ และให้ทุนเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ อยู่แล้ว

 

 “ETDA พร้อมผลักดันให้เกิด e-Commerce Park ที่เปรียบเสมือน Silicon Valley ด้านอีคอมเมิร์ซของประเทศ ซึ่งจะเป็นแหล่งบ่มเพาะของ Startup ไฟแรง และแรงงานสำคัญป้อนให้กับตลาดอีคอมเมิร์ซไทยในอนาคตผ่าน Young Talent Platform (“ยังทะเล้น” แพลตฟอร์ม) โดย ETDA ตั้งเป้าสร้าง Workforce จำนวน 1,000,000 คน และผู้ประกอบการ SMEs มืออาชีพด้านอีคอมเมิร์ซ 200,000 ราย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เข้าใกล้ภาพของ e-Commerce Platform และ Ecosystem ที่ดีในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและแหล่งเงินทุนให้มาพบกัน ทำให้ฝันอีคอมเมิร์ซไทยไปได้ไกลขึ้น” สุรางคณา กล่าว

 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA เสริมว่า ปัจจุบันคนทั่วโลกเชื่อมั่นต่อธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น ไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังก้าวสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Socity โดยเป็นผลมาจากความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มุ่งให้ความสะดวกสบาย และลดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความรวดเร็ว รวมถึงมีความมั่นคงปลอดภัย (Security) เช่น การเช็กยอดเงิน การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยไลฟ์สไตล์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือกระจุกตัวเพียงแค่ในเมืองเท่านั้น แต่ยังกระจายไปสู่ภูมิภาค รวมถึงในท้องถิ่น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ “มิลเลนเนียล” ที่เป็นกลุ่มที่ใช้อีคอมเมิร์ซมากที่สุด

การที่ธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้กิจกรรมดังกล่าวสามารถขยายตัวและตอบโจทย์คนใช้งานได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ การขยายแพลตฟอร์มที่มีการเติบโตขึ้นนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาตลาดการค้าในรูปแบบใหม่ของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงระดับโลก ทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมา 3 ประเภท ได้แก่

  • Digital Commerce หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งช่วยตอบสนองทั้งวิถีชีวิตคนเมือง และผู้ที่อยู่อาศัยในระดับภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้บริการยังจะได้เห็นช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่จะเริ่มหันมาทำตัวเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เช่น เฟซบุ๊ก มาร์เก็ตเพลสกูเกิล ชอปปิง รวมถึงธนาคารต่าง ๆ ที่จะผันสู่บทบาทดังกล่าวมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ เช่น พื้นที่ในห้างสรรพสินค้า พื้นที่ในหน่วยราชการ ที่ย้ายบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และตอบโจทย์ความต้องการของคนทั่วไปให้ไปใช้พื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น เช่น การให้ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดในร้านสะดวกซื้อ หรือหน่วยงานในภาครัฐ การขอเอกสารทางการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง หรือแม้กระทั่งการลดขั้นตอนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ด้วย AI และ BOTS ที่สามารถตอบปัญหาผู้ใช้งานทดแทน Call Center ได้เป็นต้น
  • การแสดงความคิดเห็นในภาคประชาสังคม หรือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ไหลเวียนเร็วขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเชื่ออย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเป็นสังคมไร้เงินสด และการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐผ่านธุรกรรมออนไลน์

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า NIA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวธุรกิจให้สอดรับกับสังคมยุคดิจิทัล นำมาสู่ความร่วมมือกับ ETDA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ Startup รวมถึงคนทั่วไปได้รู้จักการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่มีความก้าวล้ำและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งทักษะการทำงาน ยกระดับธุรกิจ และก้าวทันเทรนด์ที่ทันสมัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่กำลังเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวให้อยู่รอดทั้งปัจจุบันและในอนาคต

 

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมออนไลน์และอีคอมเมิร์ซของผู้ประกอบการ ตั้งแต่รายย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ MSMEs ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup การสร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจและระบบนิเวศด้านธุรกรรมออนไลน์ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรและสร้างกำลังคนให้มีความสามารถรองรับการทำอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ยังจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านธุรกรรมออนไลน์ การฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงสรรหาแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่สนใจที่จะต่อยอดธุรกรรมออนไลน์ให้เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้แต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่าเดิม

Tags: NIA e-Commerce Park