the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 14.10.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.06.2020 | อ่าน 1180

ETDA ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช


 
        เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คณะผู้บริหารกระทรวงไอซีที พร้อมด้วย นายชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) และ นางสาวอรุณรุ่ง ธีระศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช