the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 06.03.2015 (5 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 31.05.2020 | อ่าน 1682

ETDA ดัน CERT Team ในหน่วยงานรัฐ ร่วมทำ ร่วมแชร์ ร่วมรับมือภัยไซเบอร์


ETDA ดัน CERT Team ในหน่วยงานรัฐ ร่วมทำ ร่วมแชร์ ร่วมรับมือภัยไซเบอร์

ระหว่างวันที่ 3 และ 5-6 มีนาคม 2558 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) จัดการอบรมเรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Sector-based CERT" และซ้อมรับมือภัยคุกคาม ให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคง          เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง CERT Team ในการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่าง CERT เพื่อตั้งรับภัยคุกคามที่ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงเป็นลำดับต้น ๆ ของโลก

นายชาติชาย สุทธาเวศ รองผู้อำนวยการ ETDA ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานสายความมั่นคงเกือบ 30 ท่านที่เข้าอบรมในครั้งนี้ โดยกล่าวถึงที่มาของการจัดเวทีครั้งนี้ว่า เกิดขึ้นเนื่องจากประเทศไทยยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรับมือกับภาวะภัยคุกคามไซเบอร์หลายด้าน และยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกด้านความมั่นคงปลอดภัย

จากการที่ความซับซ้อนของภัยคุกคามมีความแปลกใหม่มากขึ้นตลอดเวลา เช่น เหตุการณ์การค้นพบช่องโหว่ในโปรแกรมทั้งในเครื่องบริการ (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ทำให้แฮกเกอร์ใช้เป็นช่องทางโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การฝังโค้ดอันตรายไว้บนหน้าเว็บไซต์ ทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ติดมัลแวร์ ซึ่งสามารถถูกสั่งให้ประมวลผลคำสั่งอันตรายจากระยะไกล (Remote Code Execution) ทำให้เกิดความเสียหายได้ ประกอบกับรายงานสถิติจากหลายแหล่งระบุว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับต้น ๆ ด้านความมั่นคงปลอดภัย โดย IMD (International Institute for Management Development) ได้ประเมินปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันของประเทศในปี 2013 จัดให้ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 48 จาก 60 ประเทศสมาชิก และอยู่ในลำดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ขณะที่ Global Cybersecurity Index 2014 ที่จัดทำโดย ITU (International Telecommunication Union) พบว่า ไทยอยู่ในอันดับ 15 ตามหลังมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  

ในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาภัยคุกคามและเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการรับมือภัยคุกคามดังกล่าว ETDA โดย ThaiCERT ซึ่งมีความร่วมมือกับหน่วยงาน CERT ทั่วโลก และมีประสบการณ์ในการดำเนินการตอบสนองและจัดการกับเหตุการณ์ความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์มากว่า 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 จึงได้จัดการอบรมให้แก่หน่วยงานด้านความมั่นคงในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง CERT Team ในการทำงานร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันระหว่าง CERT

การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 3 และ 5 มีนาคม ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Sector-based CERT”  ทั้งในเรื่องรูปแบบองค์กร (Organization) เทคนิค (Technical) การปฏิบัติการ (Operational) และกฎหมาย (Legal) ส่วนในวันที่ 6 มีนาคมเป็นการซ้อมรับมือภัยคุกคาม โดยผู้เข้าอบรมต่างก็มีความพึงพอใจในข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจาก ThaiCERT ในครั้งนี้