the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.06.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1497

ETDA ยกระดับมาตรฐานการใช้หลักฐานดิจิทัลในศาลไทย พร้อมบริการศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์เต็มรูปแบบปลายปีนี้


        วันนี้ (17 มิถุนายน 2557) ETDA จัดงานสัมมนา Cybersecurity ในหัวข้อ “Digital evidence: Practices, standards, and court admissibility” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ บริการ และมาตรฐานประเทศไทยกับการนำพยานหลักฐานดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
 
 
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เผยว่า ยุคแห่งการสื่อสารในปัจจุบัน อุปกรณ์สื่อสารทั้งคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่ว่าจะโดยรู้หรือไม่ก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้ได้บันทึกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของแต่ละคนเอาไว้มากมาย ทำให้ปัจจุบันอุปกรณ์เหล่านี้กลายมาเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ซึ่งเรียกกันโดยรวมว่า “พยานหลักฐานดิจิทัล”
 

“การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน และมีความยุ่งยาก เพราะ ผู้ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งหัวใจของการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน คือการรักษาสภาพของหลักฐาน หรือการไม่ทำให้พยานหลักฐานเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่า ข้อมูลในพยานหลักฐานที่ได้นำมาตรวจพิสูจน์ เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลของต้นฉบับที่ได้มาจากที่เกิดเหตุ เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์นั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีผลในชั้นศาล”

    
        นายชัยชนะ มิตรพันธ์ รอง ผอ.ETDA และวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ บริการ และมาตรฐาน Digital forensics” กล่าวเสริมว่า ในการตรวจวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากต้องอาศัยซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ที่ต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของผลการทำงานและได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้ว ความเชี่ยวชาญและการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การสัมมนาในวันนี้ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพของบุคลากรไทยที่มีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งต้องขอขอบคุณ MR. William Matthews จาก Southwest Regional Computer Crime Institute, Dixie State University สหรัฐอเมริกา ที่มาร่วมอัพเดตความรู้ในเรื่อง “Mobile forensics: US Court admissibility” ด้วย อันเป็นผลจากเป็นไปตาม MoU ทางด้านการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลฟอเรนสิกส์ที่ ETDA ลงนามร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลกแห่งนี้
 
 
        “ในปลายปีนี้ ทาง ETDA ยังเตรียมเปิดตัวศูนย์ดิจิทัลฟอเรนสิกส์ ในลักษณะ Joint Lab ที่เป็นห้องปฏิบัติการและแชร์เครื่องมือให้หน่วยงานส่วนราชการอื่นมาใช้งานร่วมกัน เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศและลดการลงทุนซ้ำซ้อน เนื่องจากการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะทางหลายชิ้น ซึ่งราคาค่อนข้างแพง นอกจากนี้ สพธอ. ยังให้ความสำคัญและจะเป็นผู้ผลักดันการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน และมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดการใช้มาตรฐานของประเทศร่วมกัน” นางสุรางคณา กล่าวปิดท้าย