the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 13.08.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1232

ETDA ร่วมโชว์วิสัยทัศน์ในงาน Cyber Security Thought Leadership and Framework


         ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รอง ผอ.ETDA กล่าวเปิดงาน การบรรยาย เรื่อง Cyber Security Thought Leadership and Framework  โดยมี ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ ผอ.สำนักความมั่นคงปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ The Role of National CERT เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่