the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 18.03.2019 (1 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.07.2020 | อ่าน 509

ETDA เปิดตลาดบุญ ต้อนรับปี 2562


ร่วมแบ่งปัน ร่วมประมูล และร่วมทำบุญ ก่อนบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดกิจกรรม “ETDA GIVE&SHARE” ตลาดบุญ #1/2562 เพื่อนำเงินและของที่ได้รับจากการบริจาคไปสนับสนุนองค์กรการกุศลเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันครอบครัวแห่งชาติ 14 เมษายน 2562 

 

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการจัดอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยได้เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ ทั้งของมือหนึ่งและมือสองมาเปิดตลาดขายให้พนักงานด้วยกัน ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 รวมทั้งเปิดการประมูลผ่านทางออนไลน์ระหว่างพนักงาน ในช่วงเที่ยงของวันที่ 15 มีนาคม 2562

ผลการจัดกิจกรรมในวันนั้น ได้รับยอดเงินบริจาค 7,000 บาท เมื่อรวมกับการจัดกิจกรรมตลาดบุญในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้เงินรวม 15,000 บาท โดยได้มีการบริจาคให้ 3 มูลนิธิ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้แก่

1. มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5,000 บาท
2. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 5,000 บาท
3. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก จำนวน 5,000 บาท

พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของส่วนที่เหลือจากการจัดกิจกรรมมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป