email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 11.07.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 10.08.2020 | อ่าน 3828

ETDA จัดใหญ่ 8 ปี BIG CHANGE TO BIG CHANCE ชูไฮไลต์โลกดิจิทัลแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ยุค FUTURE ECONOMY


ETDA ประกาศความยิ่งใหญ่จัดงาน 8 ปี Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance ชูไฮไลต์ความอลังการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งโลกอนาคต พร้อมเสริมสร้างองค์ความรู้รับมือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ อัดแน่นด้วยการสัมมนาจากกูรูชื่อดังจากวงการไซเบอร์และอีคอมเมิร์ซโลกที่จะมาให้ความรู้ พร้อมเจาะลึกทุกประเด็น ดีเดย์ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ETDA เตรียมจัดงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจการดำเนินงานของ ETDA ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และเตรียมที่จะก้าวเข้าสู่ที่ปีที่ 8 เพื่อแสดงถึงความพร้อมต่อการดำเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Digital Economy รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและสร้างงานให้กับประชาชน ตลอดจนเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสังคมยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยให้มีความยั่งยืน

 ขณะเดียวกันการจัดงานดังกล่าวถือเป็นการตอบสนองนโยบาย Thailand  4.0 ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะนำไปสู่การลงทุนด้านดิจิทัลของบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบ มาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย หรือโครงสร้างพื้นฐานด้าน Soft infrastructure และการพัฒนาผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

 

 

ทั้งนี้ภายในงาน 8 ปี “Future Economy and Internet Governance : Big Change to Big Chance” จะมีการจัดแสดง EXHIBITION & SHOWCASE ซึ่งจะมีไฮไลต์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากหน่วยงานและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนไฮไลต์ของ ETDA ได้มีการจัดโซน ETDA Pavilion เพื่อแสดงผลงาน และโครงการที่สำคัญของ ETDA ในระดับประเทศ ได้แก่ Cybersecurity Park, e-Commerce Park, Digital Tourism, Durian Platform, Digital Content และ National Digital ID  ขณะที่โซนของผู้สนับสนุน และพาร์ทเนอร์ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ได้เตรียมนำเสนอเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ทั้งด้าน Cybersecurity, e-Commerce, และ Digital Technology ด้วย

การจัดงานตลอด 3 วัน ยังกำหนดธีมงานในแต่ละวัน ดังนี้ วันที่ 1 : 23 กรกฎาคม : Future Economy (เศรษฐกิจอนาคต" ควรเป็นอย่างไร), วันที่ 2 : 24 กรกฎาคม : Today's Economy Waiting to Change (เศรษฐกิจวันนี้มีอะไรที่กำลังเปลี่ยนและต้องเปลี่ยน) และวันที่ 3 : 25 กรกฎาคม : Internet Governance (ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต จะสมดุลได้อย่างไรท่ามกลาง Cybersecurity, Innovation และ Privacy) กับประเด็นตัวเลขและความร่วมมือที่สำคัญ

พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดให้มีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นนำของประเทศไทย และต่างประเทศกับหัวข้อเพื่อเตรียมพร้อมสู่อนาคตกว่า 30 หัวข้อ รวมทั้งปาฐกถาพิเศษจากผู้กำหนดนโยบายระดับประเทศกับหัวข้อ Future Economy & Internet Governance : เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และหัวข้อ The Key Success Factors of Future Economy โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังมี Keynote สำคัญจากตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชนในหัวข้อ Cybersecurity Next: Managing Digital Risk in the New Era โดยโรหิต ไก (Rohit Ghai) ประธานบริษัท RSA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเดลล์เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเป็นต้น และพลาดไม่ได้กับการเปิดเวที PUBLIC HEARING ร่างกฎหมายสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รวมทั้งการทำปฏิญญาความร่วมมือสู่ความพร้อมของธุรกิจไทยในเรื่อง GDPR

อีกทั้งในงานยังจัดให้มีโซนของ Job Matching เพื่อให้นักศึกษา พนักงาน และประชาชนที่สนใจทำงานในธุรกิจ Digital Technology, Big DATA, e-Commerce, Cybersecurity, Digital Financial, Internet และอื่น ๆ อีกมากมาย จากบริษัทชั้นนำสามารถสมัครงานได้ทันที ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังมีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะอีคอมเมิร์ซและดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Training สำหรับให้ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจและบุคลากรเฉพาะด้านด้วย

อย่างไรก็ตาม ETDA เป็นองค์กรที่พัฒนาและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ตลอดจนศึกษาถึงความต้องการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็นเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

 

การจัดงาน 8 ปี ETDA Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big Chance งานเดียวชวนทุกคนมาเรียนรู้ เปิดใจ และปรับตัวไปสู่ยุคดิจิทัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10:00-20:00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.etda.or.th/bigchange2018/ ,FB: ETDA Thailand หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงาน https://www.zipeventapp.com/e/Big-Change-2018-