the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 17.06.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 28.05.2020 | อ่าน 1824

ETDA จัดเวที Update ความพร้อมสู่เวที ICANN 50 ปลายเดือน มิ.ย. นี้


 
        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ETDA จัดประชุมหารือกับเหล่า Stakeholder เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดท่าทีของประเทศไทยในเวที ICANN 50
 
 
        การประชุมหารือครั้งนี้ จัดขึ้นโดย สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดยมี นายวรรณวิทย์ อาขุบุตร รองผู้อำนวยการ ETDA เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือ Stakeholder ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น Registry, Registra, Inet, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ราชบัณฑิตยสถาน, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งภาคการศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 
        ที่ประชุมต่างเห็นพ้องว่า ETDA ควรจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวที ICANN วาระที่ 50 ซึ่งเป็นเวทีประชุมอินเทอร์เน็ตโลก โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557 ณ กรุงลอนดอน โดยเฉพาะภารกิจสำคัญของประเทศ เช่น การเข้าร่วมประชุม High Level Meeting และเห็นด้วยกับการร่วมลงสมัคร GAC Vice Chair 
 
        “ในนามตัวแทนของ ETDA ผมขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ช่วยกันผลักดันภารกิจที่ผ่านมา จนมาถึงวันนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเวทีประชุมอินเทอร์เน็ตระดับโลกที่กำลังจะมาถึง” นายวรรณวิทย์ กล่าวขอบคุณทุกฝ่าย