email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 08.05.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 30.09.2020 | อ่าน 1779

ETDA จับมือ LINE ต่อยอดโปรแกรมเรียนรู้ที่ญี่ปุ่น ให้คนไทยใช้เน็ตมั่นคงปลอดภัย ได้ประโยชน์


ร่วมลงนาม MoU ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย ขยายความร่วมมือนำบทเรียนที่เคยใช้ในประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว มาปรับใช้ในสังคมไทย เพื่อป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ อีกทั้งปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เน็ต

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสร้างความตระหนักความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่าง ETDA และ LINE Corporation เพื่อผลักดันการพัฒนาเนื้อหา (Content) และสร้างความตระหนักด้าน Cybersecurity โดยมีขอบเขตความร่วมมือคือการแลกเปลี่ยน พัฒนา เสริมสร้างความรู้และข้อมูลทักษะการปฏิบัติงานและประสบการณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรในเรื่องที่เป็นประโยชน์ด้วย ว่า

“ปัจจุบัน ความตระหนักถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่ซ่อนอยู่ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคน โดยเฉพาะภัยที่อาจจะซ่อนอยู่จากการใช้งานแอปพลิเคชันแชต ซึ่งน่ายินดีที่ที่ทาง LINE ได้มีการสร้างสรรค์ content เพื่อสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันในญี่ปุ่นมาแล้ว ซึ่งในปี 2560 ทาง ETDA และ LINE ได้เคยจับมือกันนำเนื้อหาการเรียนรู้ดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะกับสังคมไทย และได้นำร่องไปใช้ในกิจกรรม ETDA School Camp ใน 10 โรงเรียนมาแล้ว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโรงเรียนที่เข้าร่วม รวมทั้งมีเสียงเรียกร้องจากโรงเรียนอื่น ๆ ให้ไปจัดกิจกรรมนี้ในปีการศึกษาที่จะถึง”

Kiyotaka Eguchi, เจ้าหน้าที่บริหารแผนกนโยบายสาธารณะ (Executive Officer Lead, Public policy department) แห่ง LINE Corporation กล่าวว่า LINE ได้พัฒนาโปรแกรมและเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ตั้งแต่ปี 2557 และได้มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้นำไปฝึกอบรมและบรรยายไปแล้วมากกว่า 2,500 ครั้ง ซึ่งนำมาสู่ความร่วมมือกับ ETDA ในเวลาต่อมา และนำมาสู่ความร่วมมือในวันนี้

 

ด้าน อริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย เสริมว่า ภายใต้ MoU ที่ลงนามในวันนี้ LINE และ ETDA มีความตั้งใจในการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อช่วยป้องกันและรับมือกับปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่อาจจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย อีกทั้งจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สุรางคณา ปิดท้ายว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปยังกลุ่ม เบบี้บูมเมอร์  นอกจากเด็กและเยาวชน เนื่องจากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ ETDA ทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ชี้ว่า วัยเบบี้บูมเมอร์หรือผู้สูงอายุนั้นมีสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นวัยที่อาจถูกหลอกลวงทางออนไลน์ได้ง่ายด้วย การนำความรู้ที่เคยสอนเด็ก ๆ จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้เพื่อพัฒนาสื่อการสอนคนวัยเบบี้บูมเมอร์จึงมีความจำเป็นเช่นกัน

สื่อที่จะร่วมมือกันจัดทำขึ้นภายใต้ MoU นี้ ยังสามารถนำไปใช้เผยแพร่ในโครงการ Internet For Better Life ของ ETDA ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สูงอายุในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถใช้อินเทอร์เน็ตพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ที่ผู้สูงอายุ 1,400 คน และเด็ก 600 คนด้วย 

(อ่านข่าวภาษาอังกฤษได้ โดยกดหรือคลิกปุ่ม EN มุมขวาบน)