the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 15.08.2014 (6 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 13.07.2020 | อ่าน 1332

ETDA เปิดเวทีนานาชาติ The RAISE Forum ครั้งแรกในไทย


 
        เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) (ไทยเซิร์ต) เปิดเวทีประชุมนานาชาติ The RAISE Forum ครั้งที่ 14 เพื่ออัพเดทสถานการณ์ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกับชาติสมาชิกในเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
        นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม The 14th RAISE Forum (14th Regional Asia Information Security Exchange Forum Meeting) ว่า ETDA โดยไทยเซิร์ตรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ ให้เป็นองค์กรหลักในการจัดประชุมครั้งที่ 14 ของ The RAISE Forum และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพสำหรับเวทีนี้ 
 

        The RAISE Forum เป็นเวทีประชุมที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูล นโยบาย การปฏิบัติ และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ ETDA และไทยเซิร์ต ในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสารสนเทศ 

 

 

        “ภายในสองวันนี้ จะมีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจต่างๆ โดยมีไฮไลต์ที่น่าสนใจ เช่น การอัพเดทสถานะด้านความมั่นคงปลอดภัยของไทยและประเทศชั้นนำในเอเชีย การอัพเดทสถานะและความคืบหน้ามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  (เช่น มาตรฐาน Cloud Security ) ของ SG 17 และ ISO/IEC JTC 1/SC 27  ซึ่งเป็นคณะทำงานของ ITU-T (International Telecommunication Union’s Telecommunication Standardization Sector) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องมาตรฐานด้าน IT Security รวมทั้งกิจกรรมล่าสุดของความร่วมมือในงานวิจัยของ NICT (National Institute of Information and Communications Technology) ประเทศญี่ปุ่น และการแนะนำงานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้ชื่อ PRACTICE ที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน”
นางสุรางคณา ปิดท้าย