email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.01.2020 (7 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 4304

อัปเดตเรื่อง Cybersecurity กับ Multi-cloud และ PDPA


ETDA จับมือองค์กรชั้นนำระดับโลก เปิดศักราชใหม่กับเวที Open Forum ด้วยเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับมัลติคลาวด์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ Fortinet และ Symantec ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการด้านระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลก จัดกิจกรรม Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series III ครั้งที่ 4/63 ณ ห้อง Open Forum ชั้น 21 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) เพื่อแบ่งปันความรู้และอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากกูรูผู้เชี่ยวชาญ ที่มาเจาะลึกภัยคุกคาม (Threat) ต่าง ๆ พร้อมแนวทางการป้องกัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางเทคนิค ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจ ได้มีความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับต่าง ๆ รวมถึงตระหนักถึงการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

 

ทั้งนี้ เนื่องจากภัยคุกคามในปัจจุบันได้พัฒนาให้ซับซ้อนเพื่อหลบหลีกการตรวจจับและป้องกันจากระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ติดตั้งในองค์กร ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบในปัจจุบันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งเหล่านี้ด้วย หัวข้อที่นำเสนอในช่วงเช้า จึงเริ่มจากแนวทางการออกแบบและติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีให้สามารถจัดการกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับการใช้งานระบบมัลติคลาวด์ (Multi-cloud) จากการที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีได้มีการย้ายจากระบบที่อยู่ภายในองค์กรเอง (On-premise)  ไปใช้งานระบบคลาวด์หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งนำเสนอปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งานคลาวด์และโซลูชั่นที่สามารถช่วยแก้ปัญหาการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นได้

ดาวน์โหลดสไลด์ภาคเช้า 

 

ขณะที่ ภาคบ่าย เป็นการพูดคุยในเรื่องที่อยู่ในความสนใจขององค์กรต่าง ๆ คือการพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีการใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ เช่น การเตรียมพร้อมบุคลากร การเตรียมพร้อมด้านการขอความยินยอม และมาตรการดูแลและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าขององค์กรหรือธุรกิจ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งสอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ เช่น กฎหมาย GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปด้วย

ดาวน์โหลดสไลด์ภาคบ่าย

สำหรับผู้สนใจการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1-3 ในปีงบประมาณ 2563 ชมคลิปและดาวน์โหลดสไลด์ย้อนหลังได้ที่

  1. Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series III ครั้งที่ 3/63 ร่วมกับ บริษัท เทนเอเบิล ประเทศไทย
  2. Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series III ครั้งที่ 2/63 ร่วมกับ Palo Alto Networks และ Symantec
  3. Open Forum: Information Security Knowledge Sharing Series III ครั้งที่ 1/63 ร่วมกับ IXIA และ CISCO