email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.04.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 1774

ETDA หนุนค้าปลีกเข้าสู่ตลาดออนไลน์ มั่นใจอีคอมเมิร์ซไทยโตอย่างก้าวกระโดด


จับมือภาคเอกชน หนุนธุรกิจค้าปลีกให้จัดการธุรกิจรูปแบบ Omni Channel รับกระแสอีคอมเมิร์ซโต อัปความรู้และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง พร้อมโอกาสรับเงินรางวัล

 

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยในงานแถลงข่าวความร่วมมือโครงการ K SME Good to Great ธุรกิจค้าปลีก ว่า โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดี สำหรับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ประมาณ 12 ล้านล้านบาท โดย SMEs มีสัดส่วนในนี้ถึง 43% ซึ่งในแต่ละปี ETDA ได้มีการจัดทำผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือมูลค่าอีคอมเมิร์ซ โดยคาดการณ์ของมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2560 เติบโตเพิ่มขึ้น 9.86%  นอกจากนี้ ยังได้พบว่ากิจกรรมที่คนนิยมทำบนอินเทอร์เน็ตในปี 2560 มีความแตกต่างจากปีก่อน ๆ ตรงที่การซื้อสินค้าออนไลน์ขึ้นมาติด 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตเป็นครั้งแรก

"นั่นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในการทำอีคอมเมิร์ซมากขึ้นในสังคมไทย ซึ่งที่ผ่านมา ETDA ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซอยู่หลายโครงการ ได้แก่ โครงการ SMEs Go Online ที่บ่มเพาะผู้ประกอบการได้มากว่า 20,000 ราย โดยเป็นการร่วมมือกันกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในโครงการ Thailand Online Mega sale ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย ในการมหกรรมลดราคาสินค้าออนไลน์ ซึ่งร่วมมือกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง"

ETDA มีหน้าที่สำคัญทั้งในระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ คือการร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์อีคอมเมิร์ซของประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ ขณะที่ในระดับประชาชนได้มีการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งดูแลผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายออนไลน์ด้วย นอกจากนี้ ETDA ยังมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212OCC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการแจ้งปัญหาทั้งเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปัญหาการซื้อขายออนไลน์ รวมถึงปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยจะเป็น single contact point ในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสจากประชาชน  สุรางคณา  กล่าว

 

ความร่วมมือร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย บริษัท Google (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท LINE ประเทศไทย และเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ จัดโครงการ K SME Good to Great ธุรกิจค้าปลีก ครั้งนี้ จึงเป็นการใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของ ETDA เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจค้าปลีกสามารถบริหารจัดการธุรกิจ ทั้งการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์หรือ Omni Channel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

สำหรับรายละเอียดโครงการจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

  1. งานสัมมนา “ค้าปลีกยุคใหม่ ปรับอย่างไรให้อยู่รอด” ให้ความรู้เรื่องเทรนด์ธุรกิจค้าปลีกและกลยุทธ์การปรับตัว รวมถึงการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการธุรกิจ
  2. การอบรมเชิงลึก 5 วัน กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โดยคัดเลือกผู้สมัครเพียง 50 รายเท่านั้น เพื่อเข้าร่วมการอบรม และ
  3. การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวในการทำตลาดออนไลน์ สำหรับ 5 ธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลรายละ 100,000 บาท เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการทำตลาดออนไลน์ 

ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจค้าปลีกที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยดูรายละเอียดโครงการและสมัครได้ที่ www.ksmegoodtogreat.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K BIZ Contact Center โทร. 02 888 8822