the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 18.10.2016 (4 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 22.05.2020 | อ่าน 2488

พล.อ.อ. ประจิน โชว์วิสัยทัศน์กระทรวง DE ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีหนุนอีคอมเมิร์ซ


พลอากาศเอกประจิน โชว์วิสัยทัศน์กระทรวง DE ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีหนุนอีคอมเมิร์ซ

รก.รมว.DE หวังทุกภาคส่วนเสนอแนะร่างแผนอีคอมเมิร์ซที่ ETDA จัดทำขึ้น เพื่อผลักดันอีคอมเมิร์ซของประเทศตามแผน ที่ร่างไว้ร่วมกัน

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเป็นกระทรวง DE ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชื่อ กระทรวง DE จะรุกการทำ e-Commerce ของประเทศ เราควรเดินหน้าอย่างไร?” ในงาน Thailand e-Commerce Week ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้อง Plenary Hall 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะของกระทรวง ICT มาเป็นกระทรวง DE เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานั้น จะมีการปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องโครงสร้างและวิธีการทำงาน โดยเฉพาะโครงสร้างภายในของหน่วยงานภายในกระทรวง ซึ่งจะปรับบทบาทหน้าที่และวิธีการทำงานใหม่ให้เป็น e-Government อย่างแท้จริง โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อในทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน โดยมุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม หรือภาควิชาชีพต่าง ๆ ที่สามารถนำดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในทุกมิติ ซึ่งส่วนสำคัญที่พูดถึงในวันนี้คือ เรื่องการค้าการลงทุน นั่นคือ ‘อีคอมเมิร์ซ’ เพราะฉะนั้น ดิจิทัลเทคโนโลยีคือปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้การค้าเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ บริบท และวิธีการอย่างมากมาย โดยกระทรวง DE พร้อมผลักดัน

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า จากการสำรวจของ ETDA พบว่า มีการใช้สมาร์ตโฟนและโซเชียลมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก และในจำนวนมากนั้นใช้ในลักษณะเพื่อความบันเทิง การแชร์ การพูดคุย มากมาย ทำอย่างไรให้การใช้ประโยชน์ตรงนี้กลับมาสู่จุดที่เรามุ่งหวัง คือ ในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ ซึ่งไม่ได้ยากเลย ในเมื่อทุกคนนั้นมีขีดความสามารถในการที่จะใช้สมาร์ตโฟน ใช้คอมพิวเตอร์เปิดข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ ทุกคนก็สามารถเข้าสู่ระบบของอีคอมเมิร์ซได้อย่างง่ายดาย

ในส่วนของกระทรวง DE ที่จะต้องดำเนินการคือ การวางโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายทั่วถึงทั้งประเทศ สิ่งที่จะวางนั้นไม่ใช่เพียงว่าวางให้มีโครงข่าย แต่จำเป็นต้องวางให้มีความเร็ว รองรับความต้องการของการดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตในภาคสังคมและการศึกษา ต้องให้ครบในทุกมิติ ระบบส่วนไหนก็ตามขอให้มีเสถียรภาพ เพราะถ้าใช้แล้วเกิดมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพ ข้อมูลล้ม หรือข้อมูลไม่ต่อเนื่อง โหลดข้อมูลไปแล้วเกิดความชะงักงันต้องมารีโหลดใหม่ ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ขาดความเชื่อมั่น นักลงทุนจะพิจารณาว่า โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจนั้น นอกเหนือจากเรื่องคมนาคมขนส่ง ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ เรื่องพลังงาน เรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็คือเรื่อง ICT และดิจิทัลว่ามีจัดเตรียมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างไร

“โครงการที่จะวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ขณะนี้ได้มีส่วนหนึ่งดำเนินการไปแล้ว เป็นการวางโครงการอินเทอร์เน็ตไปยังชุมชน ไปยังโรงเรียนที่เรียกว่าไอซีทีชุมชน ไอซีทีสถานศึกษา ก็วางไปแล้วส่วนหนึ่ง และยังมีโครงการในปี 2559-2560 ที่จะวางไปอีก 3 หมื่นหมู่บ้าน และจะร่วมกับ กสทช. จะทำอีก 3,970 หมู่บ้าน สุดท้ายสิ้นปี 2560 ถึงต้นปี 2561 นั้น ก็จะมีไม่น้อยกว่า 4 หมื่นหมู่บ้านที่จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่ 7 หมื่นหมู่บ้าน มีอินเทอร์เน็ตที่เป็นความเร็วทั่วไปนั้นได้ครบแน่นอน เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็เรียนว่า ถ้าเราผลักดันให้ทุกคนเข้าใจว่าเรามีเครื่องมือแล้ว เรามีโครงสร้างแล้ว เรามีอุปกรณ์แล้ว ท่านมาเรียนรู้เมื่อท่านเป็นผู้ประกอบการ ว่าท่านจะประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ของท่านอย่างไร ท่านสามารถมาได้ที่ไอซีทีชุมชน ต่อไปก็จะมีศูนย์ไอซีทีเพิ่มขึ้นครบทุกหมู่บ้าน ต่อไปก็จะมีผู้ให้บริการ ท่านก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อโลกทางออนไลน์ที่กระทรวงได้จัดให้” พล.อ.อ.ประจิน กล่าวต่อ

 

“วันนี้ ทาง ETDA ได้จัดให้มีการร่างแผนอีคอมเมิร์ซของประเทศขึ้น ผมเชื่อว่า ทุกภาคส่วนนั้นจะมีส่วนในการเสนอแนะ จะมีส่วนในการที่จะเข้ามาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการที่จะร่วมกันเดินหน้าอีคอมเมิร์ซของประเทศตามแผนที่ร่างไว้ร่วมกัน ในช่วงจากนี้ไป เราก็จะมีการปรับปรุงกฎหมาย หน่วยงาน ระบบต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องของงานวิจัย ระบบในการทำงาน ระบบที่จะทำให้ SMEs Startup เดินหน้าต่อไปได้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ร่างแผนอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยจะเป็นประโยชน์และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ทุกคนจะก้าวพ้นเงาของความห่วงใยและความกังวล มาสู่อีคอมเมิร์ซอย่างเต็มตัวพล.อ.อ.ประจิน กล่าวปิดท้าย

ชมปาฐกถาพิเศษย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=8ebbe_uTJMk