email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 30.10.2019 (11 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 1300

ETDA จับมือ สมอ. หนุนมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซื้อ-ขายออนไลน์


หนุนสินค้าอุตสาหกรรมที่ซื้อ-ขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม e-Commerce ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ ตามแนวทาง Online Consumer Protection ในระดับสากล

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมการให้บริการและการดำเนินการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล” โดยมี สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA และ วันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ร่วมลงนาม 

สุรางคณา กล่าวว่า "ที่ผ่านมา หลายคนรู้จัก ETDA ในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) มากกว่า e-Commerce เพราะ 5-6 ปีที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาภัยไซเบอร์เกิดขึ้นเยอะมาก มีรู มีช่องโหว่มากมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่เราต้องดูแล ซ่อมส่วนนี้ก่อน เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง ETDA จึงมี ThaiCERT ทำหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังและแก้ปัญหาภัยไซเบอร์ให้ทันสถานการณ์

"จากนั้น ETDA เองก็เข้ามาลุยในเรื่องของการส่งเสริมการทำ e-Commerce รวมถึงการทำให้ SMEs ในกลุ่มผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง Go Online ได้ ประกอบกับปัจจุบันนี้ เราพบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้ e-Commerce บ้านเราเติบโตต่อเนื่องกว่า 10% ต่อปี มูลค่ารวมกว่า 3.1 ล้านล้านบาท และจากการสำรวจของ ETDA ก็พบว่าการซื้อของออนไลน์ เป็น 1 ใน 5 กิจกรรมยอดฮิตของคนไทยไปแล้ว

"อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคก็มีความกังวลในเรื่องของการโกง เราจึงตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212OCC เพื่อให้เป็นที่พึ่งสำคัญของคนที่มีปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์ ซึ่งในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา มีการร้องเรียนประมาณ 40,000 เคส ซึ่งที่ผ่านมาเราเน้นแก้ปัญญากันเองด้วยการพูดคุย มากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพดีมาก"

 

ความร่วมมือระหว่าง ETDA กับ สมอ. ครั้งนี้ เกิดขึ้นตามแนวทางข้อตกลงว่าด้วย e-Commerce ของอาเซียน ด้าน Online Consumer Protection อย่างครบวงจร โดยจะร่วมกันทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เพื่อเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ซื้อ-ขายออนไลน์ ตลอดจนดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาการออกหนังสือสำคัญโดย สมอ. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาองค์กรและบุคลากรด้านการมาตรฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันด้วย

"ด้วยความเชี่ยวชาญของ ETDA และความท้าทายในการทำอย่างไรให้สินค้าที่ขายในออนไลน์มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่าง ETDA และ สมอ. หน่วยงานหลักในการกําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้า พร้อมส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย มาจับมือกันเพื่อเฝ้าระวังสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน คุ้มครองผู้บริโภค พัฒนาใบอนุญาตของ สมอ. ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์" สุรางคณา ทิ้งท้าย

นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับ การซื้อขายออนไลน์ของไทย ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มากยิ่งขึ้น