email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 12.05.2020 (3 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 12.08.2020 | อ่าน 978

1212 OCC เผยปัญหาสุดกวนใจจาก Food Delivery ส่งช้า-ของไม่ตรงตามสั่ง


แม้การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ได้กลายเป็นอีกกิจกรรม New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อำนายความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวรอหรือแออัดที่ร้าน พร้อมบริการ และเมนูอาหารให้เลือกมากมาย แต่ใช่ว่าไม่พบปัญหาจากการใช้บริการแต่อย่างใด 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันของคนยุคนี้สู่ New Normal (นิวนอร์มอล) หรือ “ความปกติในรูปแบบใหม่” นั่นคือ สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อาจจะกลายเป็นเรื่องปกติหลังจากนี้ รวมทั้งพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและการใช้บริการต่าง ๆ ของคนไทยที่ไม่เหมือนเดิม

จากที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อและใช้บริการทางออฟไลน์ ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าซึ่งมีหน้าร้านเป็นหลัก ก็หันมาซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะการซื้ออาหาร ที่ปัจจุบันพบว่า คนไทยนิยมเลือกสั่งซื้ออาหารผ่านออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะจากสถิติของ ETDA เกี่ยวกับ การใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย พบว่า มีผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ถึง 85%

แม้การสั่งซื้ออาหารออนไลน์จะเป็นอีกกิจกรรมยอดฮิตในขณะนี้ ที่ช่วยอำนายความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ไม่ต้องเสียเวลาไปต่อคิวรอซื้ออาหารนาน ๆ ด้วยตัวเองที่ร้านเหมือนเช่นเคย แต่ใช่ว่าไม่พบปัญหาจากการใช้บริการแต่อย่างใด เพราะช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ฯ 1212 OCC พบว่า มีผู้บริโภคติดต่อเข้ามาเพื่อสอบถาม ขอคำปรึกษา รวมถึงร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการสั่งซื้ออาหารออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น ได้รับอาหารช้า ไม่ได้รับสินค้า หรือบางรายการสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง ฯลฯ

ดังนั้น ศูนย์ฯ 1212 OCC จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่มีการร้องเรียนและขอคำปรึกษาเข้ามามากที่สุด 2 อันดับแรก เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลให้ความรู้และข้อเสนอแนะดี ๆ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ภายใต้แนวคิด Food Delivery Service ปัญหาหงุดหงิดใจที่พบได้บ่อย” ดังนี้

1.สั่งอาหาร  แต่ส่งถึงช้ามาก

  • สาเหตุ การสั่งอาหารในช่วงเวลา Peak Time หรือช่วงเวลาที่ผู้บริโภคมักเลือกใช้บริการสั่งอาหารทางออนไลน์มากที่สุด เช่น ช่วง 12.00-13.00 น. จึงทำให้มีรายการอาหารที่ผู้บริโภคสั่งจำนวนมาก จนทำให้การสั่งอาหารออนไลน์ในช่วงเวลานี้ ต้องรอนาน
  • วิธีแก้ไข แนะนำให้ผู้บริโภคเองต้องตรวจสอบการกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร.ของผู้รับให้ถูกต้อง เพื่อให้การจัดส่งเป็นไปโดยง่าย ที่สำคัญ ต้องอย่าลืมตรวจสอบสถานะการจัดส่งในแอปพลิเคชันที่เราใช้บริการ หากมีรายละเอียดชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ส่ง ควรติดต่อผู้ส่งเป็นระยะ เพื่อดูว่าพนักงานที่ทำหน้าที่ซื้ออาหารแทนเรา เดินทางถึงไหน สั่งซื้ออาหารเสร็จเรียบร้อยหรือยัง

2. ได้รับอาหาร ไม่ตรงตามที่สั่ง

  • สาเหตุ กรณีพักอาศัยที่คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ หรือหอพัก ช่วงเที่ยงหรือเย็น ที่พบว่า มีผู้ให้บริการส่งอาหารมารอส่งอาหารเป็นจำนวนมาก เมื่อผู้บริโภคลงมารับอาหาร อาจเกิดการสลับสินค้าก็ได้
  • วิธีแก้ไข ผู้บริโภคควรสอบถาม เพื่อคอนเฟิร์มอาหาร/ชื่อร้านที่สั่งกับผู้ส่ง รวมถึงเปิดดูห่ออาหารว่าตรงตามที่สั่งหรือไม่ ก่อนรับอาหารมาด้วย และหากพบว่า สินค้าที่ได้รับนั้นไม่ตรง ไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไป ให้ติดต่อผู้ให้บริการส่งอาหาร เพื่อตรวจสอบการจัดส่งให้ถูกต้องทันที

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบปัญหาการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ หรือปัญหาออนไลน์ต่างๆ  สามารถติดต่อ ขอคำปรึกษา สอบถาม หรือร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center ของ ETDA ที่เปิดให้บริการทั้งช่องทางโทรศัพท์สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม. อีเมล 1212@mdes.go.th หรือเว็บไซต์ www.1212occ.com นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางพูดคุยกรณีพบปัญหาซื้อขายออนไลน์กับพี่หมีเอ็ตด้า ที่เพจเฟซบุ๊ก ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC เพียงเข้าไปที่ m.me/1212OCC ได้อีกด้วย