the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 31.05.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.07.2020 | อ่าน 3932

ETDA ต่อยอด SMEs Go Online


ผนึกกำลัง สสว. ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อยอดโครงการ “SMEs Go Online” ผสานความร่วมมือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ผลักดัน SMEs ไทยนำธุรกิจเข้าสู่อีคอมเมิร์ซ พร้อมพัฒนาช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Entrepreneur ในยุค Thailand 4.0

 

ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ถือเป็นการผนึกกำลังของสองหน่วยงานทั้ง ETDA และ สสว. เป็นการผสานความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญเข้าด้วยกัน โดย สสว. จะให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ SMEs ทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ขณะที่ทาง ETDA เสริมความแกร่งให้ผู้ประกอบการด้วยการยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจและการตลาดออนไลน์ พร้อมพัฒนาศักยภาพทางด้านอีคอมเมิร์ซให้แก่ SME ได้

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการ SMEs Go Online เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP และบ่มเพาะผู้ประกอบการกว่า 15,000 ราย เข้าสู่อีคอมเมิร์ซ โดยอบรมผู้ประกอบการกว่า 16 จังหวัดทั่วประเทศ และการต่อยอดโครงการ SMEs Go Online นั้น ถือเป็นความร่วมมือสำคัญของ ETDA และ สสว. ที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทำอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งด้านการสร้างความเชื่อมั่น การพัฒนากลไก และการผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศได้

สาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการนี้ว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับ ETDA และภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่อีคอมเมิร์ซ และพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมสินค้า การแนะนำการถ่ายภาพและเขียนข้อมูลเพื่อขายสินค้าให้โดนใจผู้ซื้อ รวมทั้งการนำสินค้าขึ้นขายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาร์เก็ตเพลสที่ได้รับความนิยม พร้อมจัดให้มีกูรูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาและช่วยโปรโมตเพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อ โครงการนี้จะสร้างโอกาสให้ SMEs พัฒนาธุรกิจให้ตรงใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล ซึ่งส่วนนี้เป็นอีกตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป โดยตั้งเป้าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 21,600 ราย และสร้างยอดขายไม่ต่ำกว่า 210 ล้านบาท”

 

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ SMEs Go Online ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs จะได้รับสิทธิประโยชน์ มากมาย ทั้งสิทธิ์ในการเข้าเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับมืออาชีพ ฟรี 30 ชั่วโมง การโปรโมตสินค้าฟรีและได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากมาร์เก็ตเพลสชื่อดังระดับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล SMEsGoOnline@etda.or.th หรือ โทร. 0 2123 1280 โดยลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://www.smesgoonline.go.th แล้วคลิกเพื่อลงทะเบียนสถานประกอบการ