the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 22.07.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.07.2020 | อ่าน 2235

สสว. จับมือ ETDA ลุย SMEs Go Online ล่องใต้ เริ่มสงขลาที่แรก


เสริมแกร่ง “SMEs–วิสาหกิจชุมชน” จัดทีมกูรู ไขเคล็ดลับการทำตลาดออนไลน์มัดใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ชาวใต้ให้ความสนใจล้นห้องอบรม

  

วชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–สิงหาคม นี้ สสว.ได้จัดบุคลากรลงพื้นที่อบรมด้านอีคอมเมิร์ซ ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคใต้สู่การทำตลาดออนไลน์ เนื่องจาก สสว. เล็งเห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่มีสินค้าคุณภาพอย่างหลากหลาย  แต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดให้สินค้าน่าสนใจ อีกทั้งยังประสบปัญหาในการก้าวเข้าสู่การค้าขายออนไลน์  ดังนั้น สสว. จึงต้องการช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้วยกิจกรรมภายใต้ โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEsฯ หรือ SMEs Go Online ที่ สสว. ได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เข้าสู่อีคอมเมิร์ซและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์

“จุดอ่อนที่สำคัญมากของ SMEs ไทยคือ มีช่องทางการขายที่จำกัด สาเหตุอาจมาจากที่ไม่มีหน้าร้าน ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ขายสินค้าสูง ซึ่งปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ SMEs หลายราย ได้เปลี่ยนช่องทางการทำธุรกิจมาเป็นการขายสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ หรือทางออนไลน์ แต่การที่จะให้ SMEs ขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอีคอมเมิร์ซจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และยังมีค่าใช้จ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการขายให้สามารถขายสินค้าได้จริงอีกด้วย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ เป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับ SMEs ขนาดย่อม สสว. จึงได้จัดโครงการนี้โดยตั้งเป้าจะนำ SMEs จำนวน 65,000 ราย นำสินค้า/บริการ ไม่ต่ำกว่า 1 แสนผลิตภัณฑ์เข้าขายผ่านระบบออนไลน์” วชิระกล่าว

ด้าน ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ ผู้ช่วยผํู้อำนวยการ ETDA กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้ว่า เป็นการผสานความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญระหว่าง ETDA กับ สสว. โดยในส่วนของ ETDA จะเข้าไปช่วยเหลือและยกระดับความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และโอทอป รวมถึงการบ่มเพาะผู้ประกอบการให้ได้ประมาณ 21,600 ราย เพื่อเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และสามารถทำตลาดออนไลน์ได้ ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมโครงการแล้วจำนวน 10,000 ราย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

“โครงการ SMEs Go Online ครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือสำคัญของ สสว. และ ETDA ที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพและยกระดับการทำอีคอมเมิร์ซ พัฒนาช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Entrepreneur ในยุค Thailand 4.0” ดร.สรณันท์กล่าว

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์ “SMEs Go Online ในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ สสว. ร่วมกับ ETDA และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดขึ้น นับเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นครั้งแรก โดยมี ขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่ามกลางผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกว่า 400 คน ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ท่านรองผู้ว่าฯ ขจรศักดิ์ได้กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีสินค้าและบริการที่น่าสนใจมากมาย แต่พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ถนัดทำการตลาด ซึ่งทางจังหวัดต้องขอขอบคุณ สสว. ETDA และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ที่จัดการอบรมในวันนี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ในการช่วยปรับแนวคิดการทำตลาดของคนในพื้นที่และภาคใต้ตอนล่างให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาให้สามารถแข่งขันในตลาด ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ยังจะสามารถไปยังตลาดต่างประเทศได้

จังหวัดสงขลา นับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม และผู้ประกอบการมีศักยภาพสูง ซึ่งการอบรมในวันนี้จะเป็นต้นแบบในการจัดองค์ความรู้ทางธุรกิจให้แก SMEs ในภูมิภาคอื่นต่อไป โดยได้ สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจ ร่วมแชร์ประสบการณ์และแนะนำ “เคล็ดลับการทำสินค้าให้โดดเด่นบน e–Marketplace”

นอกจากนี้ ยังมีการอบรม “เขียนโพสต์ขายให้ปัง เดี๋ยวตังค์มาเอง” และกิจกรรมเวิร์กชอปฝึกเขียนโพสต์หลากหลายวิธี  ตลอดจนการสอนเทคนิคถ่ายภาพสินค้าให้โดน แต่งภาพสินค้าให้เด่น พร้อมการทำกิจกรรมเวิร์กชอปฝึกถ่ายภาพและแต่งรูปสินค้าผ่านมือถือ โดยมีผู้ประกอบการนำสินค้าเข้าร่วมมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตร ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลไม้แปรรูป หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

ส่วนการจัดกิจกรรมอบรมครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

ผู้สนใจที่จะเข้ารับการอบรมครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพฯ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://bit.ly/SMEsGoOnlineCourse​ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล smesgoonline@etda.or.th หรือ โทร. 0 2123 1280

และท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปีงบประมาณ 2560" ติดต่อได้เลยทุกช่องทางที่
โทร : 0 2123 1280
หรืออีเมล: smesgoonline@etda.or.th
หรือ add Line : @smesgoonline
หรือสมัครผ่าน Website : www.smesgoonline.go.th
หรือเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/smesgoonlinethailand