email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.11.2017 (3 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 1695

Thailand Goes Online


ETDA ช่วยผลักดันอีคอมเมิร์ซไทย มีศักยภาพในการแข่งขันเพื่อไปสู่อีคอมเมิร์ซโลกได้อย่างไร

(คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย)

1. ผู้ประกอบการ ได้อะไรจากโครงการ

 • โครงการ Thailemarket.com
  • ผู้ขายน่าเชื่อถือ ผู้ซื้อมั่นใจ ได้ในตลาดกลาง หรือ e-Directory (Thaiemarket.com)
  • พบร้านค้าออนไลน์ กว่า 2,967 ร้านค้า สินค้ากว่า 8,447  รายการสินค้า  ใน Thaiemarket.com
  • ติดตามโครงการได้ที่ https://www.thaiemarket.com
 • โครงการ SMEs Go Online
  • ทำสินค้าให้เลิศ ทำการตลาดให้ปัง ขายดีทุกแพลตฟอร์ม ติดอาวุธให้ผู้ขายหลากหลายมิติ
  • ปี 2560 มีสินค้า/บริการเข้าสู่ e-Marketplace ชั้นนำ กว่า 32,000 รายการ
  • ติดตามโครงการได้ที่ https://smesgoonline.go.th
 • โครงการ e-Tax Invoice by Email
  • ช่วยผู้ประกอบการให้ส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ได้ทางอีเมล เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนกระดาษและเวลา
  • เตรียมพร้อมผู้ประกอบการให้ใช้ระบบ e-Tax Invoice by Email ซึ่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ PDF/A-3
  • ติดตามโครงการได้ที่ https://etax.teda.th

2. ผู้ประกอบการ จะได้ข้อมูลการตลาดอะไรบ้าง

 • ข้อมูล e-Transactions Data Analytics
  • สำรวจข้อมูลสถิติสำคัญ ๆ ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทิศทางตลาดออนไลน์ เพื่อวางกลยุทธ์ตอบโจทย์ความต้องการในตลาดให้มากที่สุด
   • รายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยปี 2560 คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงานเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 นาที/วัน และพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ติด 1 ใน  5
   • รายงานผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยในปี 2558-2559 อีคอมเมิร์ซไทย เติบโตถึง 14.03% เกินกว่าคาดการณ์ไว้ และโตเกิน 10 % ต่อเนื่องกัน และเมื่อเทียบมูลค่าอีคอมเมิร์ซเฉพาะ B2C ประเทศไทยถือเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประเทศอาเซียน
  • ดูข้อมูลการสำรวจล่าสุดทั้ง 2 เรื่องได้ที่ www.etda.or.th/documents-for-download.html
 • ศูนย์ให้บริการความรู้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT Law Center 
  • สนับสนุนการพัฒนากฎหมาย Digital Economy เอื้อให้อีคอมเมิร์ซเติบโตอย่างมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
  • Knowledge Center ศูนย์กฎหมายน่ารู้ด้าน Digital Economy
  • ดูข้อมูลได้ที่ https://ictlawcenter.etda.or.th
 • eStandard Center
  • e-Trade Facilitation เชื่อมโยงบริการหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเปลี่ยนเอกสารให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Exchange System) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือการลงเวลา (Timestamp)
  • คู่มือการจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการด้วยรหัส UNSPSC โอกาสที่สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและหาได้จากทั่วโลก
  • ดูข้อมูลได้ที่ https://standard.etda.or.th

3. ผู้บริโภค และ ผู้ประกอบการ จะได้รับการคุ้มครองอะไรบ้าง 

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (1212 OCC)
  • ​พบเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ภัยคุกคามออนไลน์ ปัญหาซื้อขายออนไลน์ หรือข้อสงสัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ ติดต่อมาที่สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 1212 OCC ได้ทั้ง iOS และแอนดรอยด์
  • ช่องทางสื่อสาร http://www.1212occ.com
 • ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ ThaiCERT (ไทยเซิร์ต)
  • ดูแลจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อธุรกรรมออนไลน์
  • ปี 2560 ได้รับแจ้งและดำเนินการดูแลภัยคุกคามไปแล้วกว่า 2,600 เคส และตรวจสอบช่องโหว่ไปแล้ว 495 เว็บไซต์
  • ช่องทางสื่อสาร https://www.thaicert.or.th
 • Internet for Better Life
  • สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนและผู้สูงวัยให้รู้เท่าทันการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นคงปลอดภัย
  • ดูข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=ayy7lKXbXl4​

เป้าหมายของประเทศ: มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย เพิ่มขึ้น เท่าตัว  ภายใน 5 ปี (2560–2564)

ดาวน์โหลดภาพความละเอียดสูง