email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 10.09.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 01.10.2020 | อ่าน 2193

สหราชอาณาจักรและกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในช่วง Brexit ตอนที่ 1


จากเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนสหภาพยุโรปอย่าง Brexit มีผลกระทบอย่างไรต่อ GDPR สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้

ในขณะที่คนทั่วทั้งโลกกำลังศึกษาเพื่อการปรับตัวและจับตาดูแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ต่อกฎหมาย General Data Protection Regulation หรือ GDPR ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าจับตามองอย่าง Brexit หรือ การออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) ของสหราชอาณาจักร (UK) (โดยชื่อ Brexit นั้นมาจากคำว่า Britain (สหราชอาณาจักร) รวมกับ Exit (การออก)) ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะมีผลกระทบต่อโลกเรา

ปัจจุบันสหราชอาณาจักร ยังถือว่าเป็นสมาชิกของ EU ที่มีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับสมาชิกอื่น ๆ ของ EU ทั้งการข้ามพรมแดนของแรงงาน ทุน ทรัพยากร เงิน และที่ขาดไม่ได้คือ “ข้อมูล” ซึ่งการไหลเวียนของข้อมูล (Data Flow) ระหว่างสหราชอาณาจักร กับประเทศสมาชิกอื่นใน EU สามารถทำได้โดยถือว่าเป็นการไหลเวียนของข้อมูลของประเทศภายใน EU เอง

ผลจากการลงประชามติว่าด้วยสมาชิกภาพ EU ของชาวสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงออกจาก EU 51.9% และอยู่ต่อ 48.1%  ทำให้รัฐบาลสหราชอาณาจักร ต้องดำเนินการเพื่อการออกจากการเป็นสมาชิกภาพตาม Article 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน ซึ่งในปัจจุบันนั้นสหราชอาณาจักร และ EU กำลังตกลงกันอย่างแข็งขันเพื่อออกแบบรูปแบบความสัมพันธ์ต่อกันในอนาคตอันใกล้ เพราะเมื่อ EU เสียรัฐสมาชิกที่ให้เงินสนับสนุนมากเป็นอันดับสามไป จะต้องสามารถดำเนินการทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมต่อไปได้อย่างราบรื่น

ในมิติทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้นล้วนแต่มี “ข้อมูล” เกี่ยวข้องด้วยอย่างมาก โดยจากรายงานของ Politco.eu รายงานว่า การไหลเวียนของข้อมูลนอกประเทศ (Cross Border Data Flow) ของสหราชอาณาจักร นั้นมีถึง 75% ที่ไปที่ประเทศสมาชิก EU แม้ว่าในทางเศรษฐกิจนั้น สหราชอาณาจักร จะขาดดุลการค้าอยู่ที่ 67,000 ล้านปอนด์ แต่ในทางการเมืองและสังคมแล้ว มีพลเมืองของพวกเขาย้ายเข้าไปทำงานและตั้งรกรากที่ภาคพื้นทวีปอยู่ไม่น้อย

ขั้นตอนในการเจรจาเพื่อออกแบบความสัมพันธ์ที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์นั้นจึงมีสำคัญต่ออนาคตของสหราชอาณาจักร อย่างมาก การเจรจานี้มีเวลาตามที่สนธิสัญญาลิสบอนกำหนดถึงเพียงแค่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภายุโรปจะมีการลงคะแนนรับรองการลาออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร แต่การเจรจายังไม่เข้าใกล้การเห็นพ้องของทั้ง 2 ฝ่าย โดยติดอยู่ในหลายประเด็น ทั้งภาษีศุลกากร การเข้าสู่ตลาด ระดับความสัมพันธ์ ไปจนถึงสถานะทางพลเมืองของชาว EU ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร โดยทาง EU ยืนยันว่า ไม่ต้องการให้สถานะของพลเมืองของตนที่เข้าไปอยู่ก่อนการเกิดขึ้นของ Brexit และหลังมีความแตกต่างกัน

สำหรับประเด็นเรื่องการไหลเวียนข้อมูลระหว่างกัน (Data Flow) จะตกลงกันอย่างไร ทำไมถึงยังไม่ได้ข้อตกลง รอติดตามบทความตอนที่ 2 

ติดตามสาระความรู้เรื่องการคุัมครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://www.etda.or.th/content/personal-data-protection-by-etda

อ้างอิง

Tags: Brexit EU