the coronation of king rama x
email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 28.05.2018 (2 ปีที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 14.07.2020 | อ่าน 1230

ETDA ร่วมปลูกต้นไม้และ Big Cleaning บริเวณพุทธมณฑล รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน


ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2561

 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา และ Big Cleaning Day รวมพลังจิตอาสา พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ บริเวณพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวาระเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมครั้งนี้ มี ณรงค์  ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกว่า 10 หน่วยงาน และปลูกต้นไม้รวมกว่า 1,500 ต้น เพื่อทดแทนต้นไม้ที่เสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 และสร้างความร่มรื่น พร้อมทัศนียภาพที่สวยงามให้บริเวณโดยรอบ

  

หลังจากนั้น จึงเป็นกิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพระไตรปิฎกหินอ่อน ให้มีความสะอาด เหมาะสมกับการใช้ปฏิบัติศาสนกิจ

 

และในวันพรุ่งนี้ 29 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันวิสาขบูชา ETDA ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาที่ชาวพุทธควรปฏิบัติ อันเป็นการบำเพ็ญกุศลรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ไปวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม และเวียนเทียน รวมทั้งการตั้งใจรักษาศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ทำบุญถวายสังฆทาน และเดินทางไปเวียนเทียนที่วัดรอบพระอุโบสถ