email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


29.06.2017

ข่าวสั้น Cyber Threats 2016

ข่าวสั้น Cyber Threats 2016 รวบรวมข่าวสั้นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ไทยเซิร์ต โดยปีนี้ได้เพิ่มหัวข้อ Statistic ที่เป็นสถิติภัยคุกคาม และ Research & Education ข่าวด้านงานวิจัยและแนวทางพัฒนาบุคลากรของประเทศต่าง ๆ ไว้ด้วย