email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


เผยแพร่ 24.03.2020 (5 เดือนที่ผ่านมา) | แก้ไขล่าสุด 09.08.2020 | อ่าน 6787

ETDA เผย คน Gen -Y สั่งอาหารออนไลน์มากสุด และกว่า 40% สั่งเพราะหวั่นโควิด-19


ยุค Social Distancing คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยกังวลเรื่องกักตุนอาหารจำนวนมาก เพราะ Online Food Delivery เป็นอีกทางที่ช่วยได้ และความนิยมทำให้เกิดการแข่งขันที่ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ ทั้งด้านโปรโมชัน การดูแลลูกค้า และราคาบริการ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้สำรวจพฤติกรรมทางออนไลน์ เรื่อง “การใช้บริการ Online Food Delivery ของคนไทย” ระหว่างวันที่ 5 – 15 มีนาคม 2563 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม ช่องทาง เหตุผล ในการสั่งอาหารทางออนไลน์ของคนไทยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์หรือไม่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สนับสนุนข้อมูลในการแผนและนโยบายด้านอีคอมเมิร์ซและธุรกรรมออนไลน์ต่อไป

ดาวน์โหลดภาพ (ความละเอียดสูง)

Gen สั่งมากสุด

จากการสำรวจที่มีผู้ตอบทางออนไลน์รวม 376 คน เป็นผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ถึง 85% และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

 • กลุ่ม Gen Y (อายุ 19-38 ปี) ใช้บริการมากที่สุดถึง 51.09%
 • รองลงมาคือกลุ่ม Gen X (อายุ 39-54 ปี)
 • กลุ่ม Baby Boomer (อายุ 55-73 ปี) และ
 • กลุ่ม Gen Z (อายุต่ำกว่า 19 ปี)

 

เหตุผลที่สั่ง และแพลตฟอร์มฮอตฮิต

ผู้คนทุกกลุ่มนี้มีเหตุผลที่ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ โดย 3 อันดับแรก คือ

 1. ไม่อยากจะเดินทางไปนั่งกินที่ร้านเองมากถึง 80.37%
 2. ไม่อยากเสียเวลาไปนั่งต่อคิวถึง 57.63%
 3. ส่วนลดใน Application หรือช่องทางไหน ๆ ก็มีให้เลือกใช้ถึง 47.04%

ETDA ยังพบว่า ความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ของคนไทยด้วย โดยกลุ่มที่เลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ เพราะกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 มากที่สุดคือ Gen Y 40.2% รองลงมาคือ Gen Z 30.0% Baby Boomer 28.6% และสุดท้ายคือ Gen X 26.9% ตามลำดับ โดยมีตัวเลขเฉลี่ยทั้งหมด 33.96%

สำหรับการสั่งทางออนไลน์ หลายคนได้เลือก

 1. Platform หรือ Application ที่เป็นตัวกลางในช่วยเราสั่งอาหารมากสุดถึง 88.47% โดย Application ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Grab Food, Line Man, Foodpanda, Get Food และอื่น ๆ อีกมากมายต่างก็มี Promotion ที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป รองลงมาเป็น
 2. Platform ของร้านอาหารโดยตรง 62.93% ร้านอาหารต่าง ๆ ในยุคนี้ มี Platform, Website หรือ Application เป็นของตัวเอง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้งานหลาย ๆ คน
 3. เลือกสั่งผ่าน Inbox หรือ Direct Message ของร้านใน Social Media ช่องทางทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram ถึง 13.08% ซึ่งร้านบน Platform เหล่านี้มีบริการพร้อมเสิร์ฟถึงจุดหมายอีกด้วย

 

สั่งอะไรกันบ้าง ช่วงเวลาไหน

อาหารยอดฮิตคือฟาสต์ฟู้ดต่าง ๆ ส่วนอันดับอื่น ๆ เป็นอะไรบ้าง มาดูกัน

 1. Fast Food เช่น ไก่ทอด เบอร์เกอร์ พิซซ่า เป็นอาหารยอดนิยมที่ทุก Gen สั่งมากกว่า 61.06% รองลงมาคือ
 2. อาหารตามสั่ง 47.04% และ
 3. ก๋วยเตี๋ยว/อาหารประเภทเส้น 40.50%

ช่วงเวลาที่คนสั่งอาหารมากสุด คือ

 1. มื้อกลางวัน (11.00 – 13.00 น.) 42.06% รองลงมาคือ
 2. มื้อเย็น (17.00 – 20.00 น.) 39.88% และ
 3. มื้อบ่าย (14.00 – 16.00 น.) 14.02%

สั่งมาทานที่ไหน และยอดใช้จ่าย ใครป๋าสุด

หลายคนยังชอบสั่งอาหารออนไลน์เพื่อรับประทานที่บ้านมากที่สุด 87.85% รองลงมาคือที่ทำงาน 46.11%

ด้านยอดการจ่ายเงินในการสั่งอาหารแต่ละครั้ง พบว่า กลุ่ม Gen X ใช้จ่ายมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ที่ 501 – 1,000 บาท รองลงมาคือ กลุ่ม Baby Boomer ส่วนใหญ่ใช้จ่าย 301 – 500 บาท ขณะที่กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ใช้จ่ายไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่อยู่ที่ 101 – 300 บาท

 

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบปัญหาในการสั่งอาหารทางอีเซอร์วิสหรือสินค้าทางออนไลน์ต่าง ๆ สามารถปรึกษาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC หรือ 1212 Online Complaint Center เปิดช่องทาง

 • โทรศัพท์สายด่วน 1212 ตลอด 24 ชม.
 • อีเมล 1212@mdes.go.th หรือ
 • เว็บไซต์ www.1212occ.com

นอกจากนี้ผู้ประกอบการ Online Food Delivery ก็ควรใส่ใจกับมาตรฐานความสะอาดในการให้บริการ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่ง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อแนะนำไว้คือ

 • รักษาความสะอาดของร่างกาย
 • สวมหน้ากากทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน
 • พกเจลแอลกอฮอล์ และล้างมือทุกครั้ง
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์เก็บอาหารอยู่เสมอ
 • แยกเก็บอาหารเป็นสัดส่วน ระหว่างอาหารปรุงสุกกับเครื่องดื่ม
 • ไม่เปิดอาหาร ก่อนส่งถึงลูกค้า
 • ส่งอาหารทันที เพื่อความสดใหม่
 • ผู้ส่งและผู้รับ ควรมีระยะห่างกัน

นอกจากนี้ ต้องระวังจุดเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรค ได้แก่ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์บรรจุอาหาร ถุงมือ และเงิน ซึ่งควรเลือกใช้ระบบจ่ายเงินออนไลน์ ทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ และอย่าลืมว่า เมื่อมีอาการป่วย ไอ จาม ควรหยุดทำงาน เพื่อพบแพทย์